Infertility? Bad news now for Mother Earth?

De WHO richt zich natuurlijk op de gezondheid van de wereldbevolking. Als een mislukte kinderwens leidt tot aantasting van het ‘mentale en psychologische welzijn’ van 1 op de 6 mensen op deze wereld (NRC 5/4/23), dan betekent dit dat meer dan 1 miljard mensen op deze aardkloot mogelijk niet goed in hun vel zitten. Slecht nieuws. Hoewel, is het nou echt slecht nieuws? Zonder onvruchtbaarheid zou het aantal consumenten op deze wereld er significant anders uitzien. Hoewel demografen eerder dan voorzien een einde zien aan de groei van de wereldbevolking, zullen al die monden in de tussentijd gevoed moeten worden. Monden die tot op hoge leeftijd gevoed moeten worden. De baby die 130 wordt is enkele jaren geleden al geboren. Moeder Aarde moet opdraaien voor al dat voedsel, van Olvarit tot vegan pizza’s en sappige steaks. En een slokje water hoort daar natuurlijk bij. Het IPCC durft het niet aan om de bevolkingsgroei uit te lichten als hoofdoorzaak van de opwarming.

https://decorrespondent.nl/12885/de-invloedrijkste-klimaatwetenschapper-van-nederland-over-de-zin-en-onzin-van-de-klimaattop/


Slim, anders zouden nog meer klimaatcomplotten de missie dwarsbomen. Ook demografen zijn terughoudend.

https://nidi.nl/demos/is-bevolkingsbeleid-het-antwoord-op-klimaatverandering/


Mogelijk, dat een bevolkingsbeleid associaties oproept met een zwarte periode in de geschiedenis. Maar het is niet ondenkbaar, dat onvruchtbaarheid niet slecht is voor moeder Aarde.

The WHO, of course, focuses on the health of the world’s population. If a failed wish to have children leads to the ‘mental and psychological well-being’ of 1 in 6 people in the world being affected (NRC 5/4/23), this means that more than 1 billion people on this planet may not be well in their sitting skin. Bad news. Although, is it really bad news? Without infertility, the number of consumers in this world would look significantly different. Although demographers see an end to the growth of the world population sooner than expected, all those mouths will have to be fed in the meantime. Mouths that need to be fed into old age. The baby who turns 130 was born a few years ago. Mother Earth has to pay for all that food, from Olvarit to vegan pizzas and succulent steaks. And a sip of water is part of that, of course. The IPCC does not dare single out population growth as the main cause of global warming. https://decorrespondent.nl/12885/de-influencerijkste-climate scientist-van-nederland-over-de-zin-en-onzin-van-de-klimaattop/
Smart, otherwise more climate conspiracies would thwart the mission. Demographers are also cautious. https://nidi.nl/demos/is-population-policy-het-response-to-climate-change/
It is possible that a population policy evokes associations with a black period in history. But it is not inconceivable that infertility is not bad for Mother Earth.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *