Where does the urge to drug women come from?

Is de waakzaamheid voor grensoverschrijdend gedrag al op jonge leeftijd nodig en zo ja, is dat niet het “failliet van een vrije en gelijkwaardige omgang tussen de seksen” vraagt Sarah Vermeulen zich vertwijfeld af. Dit nadat zij het verhaal van haar 12jarige dochter heeft gehoord over de pilletjes paracetamol die jongens op een feest in de drankjes van de meisjes zouden hebben gedaan (NRC 21/5/22). Is dit de zoveelste waarschuwing aan moeders met opgroeiende dochters of brengt Sarah Vermeulen een wensdenken naar voren, die getuigt van naïviteit, namelijk een “vrije en gelijkwaardige omgang tussen de seksen”? Beide.

Is vigilance for transgressive behavior necessary at a young age and if so, is that not the “failure of free and equal intercourse between the sexes” Sarah Vermeulen wonders in despair. This after she heard the story of her 12-year-old daughter about the paracetamol pills that boys allegedly put in the girls’ drinks at a party (NRC 21/5/22). Is this yet another warning to mothers with growing daughters or does Sarah Vermeulen put forward a wishful thinking that shows naivety, namely a “free and equal intercourse between the sexes”? Both.

Op internet leren kinderen alles over ‘pranks’, practical jokes, maar dan van een heftige soort. Een begrip daarin is bijv. de Amerikaanse tv serie Jackass. Paracetamol in het glas van meisjes doen is daarbij onschuldig. Sluimerende seksuele spanning in de omgang tussen de seksen – ongeacht leeftijd – zal altijd op de loer liggen en mogelijk tot een scheve machtsverhouding leiden. De ‘metoo’ beweging leert ons dat. Dat is al vanaf de tijd van Adam en Eva zo en zal voortduren zolang er mensen zijn. “Vrije en gelijkwaardige omgang tussen seksen” is door die sluimerende spanning een illusie en getuigt van naïviteit.

On the internet, children learn all about ‘pranks’, practical jokes, but of a fierce kind. An example of this is the American TV series Jackass. Putting paracetamol in girls’ glasses is harmless. Dormant sexual tension in the intercourse between the sexes – regardless of age – will always lurk and potentially lead to a power imbalance. The ‘metoo’ movement teaches us that. This has been the case since the time of Adam and Eve and will continue as long as there are humans. “Free and equal intercourse between the sexes” is an illusion because of this dormant tension and shows naivety.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *