In Portugal is de vaccinatiegraad tegen het Covid virus 98% (NRC 19/11). Dat is hoger dan de 85% in Nederland.

In Portugal, the vaccination rate against the Covid virus is 98% (NRC 19/11). That is higher than the 85% in the Netherlands.

 https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/cijfers-vaccinatieprogramma 

In Portugal is steeds meer mogelijk en kennelijk speelt de discussie 2G daar niet. Bij een 98% vaccinatiegraad is 2G dus niet in beeld.
Waarom klimt de vaccinatiegraad in Nederland dan zo moeizaam verder omhoog? De verklaring is eenvoudig: Nederland is er nog niet aan toe.

De Portugese bevolking heeft eerst een dodental van 300 per dag (op 10 mln inwoners) moeten betreuren om de knop om te zetten. Daarbij zat de zorg volledig op slot. De schrik zat er goed in en de daarop volgende ‘lockdown’ heeft de bevolking van Portugal rijp gemaakt om zich massaal te laten vaccineren. Het vergelijkende cijfer in Nederland is 55 dagelijkse coronadoden (op 17 mln inwoners). 

In Portugal, vaccination is increasingly possible in Portugal and apparently the 2G discussion is not an issue there. With a 98% vaccination rate, 2G is therefore not in the picture.
Why, then, is the vaccination rate in the Netherlands rising so slowly? The explanation is simple: the Netherlands is not ready yet.

The Portuguese population first had to regret a death toll of 300 a day (out of 10 million inhabitants) in order to turn the switch. The care was completely closed. The shock was good and the ensuing ‘lockdown’ has made the population of Portugal ripe to be vaccinated en masse. The comparative figure in the Netherlands is 55 daily corona deaths (on 17 million inhabitants). degree against the Covid virus 98% (NRC 19/11). That is higher than the 85% in the Netherlands.

https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/landelijk/sterfte 

De zorg dreigt op slot te gaan (code zwart), maar dat is nog niet het geval. Dat betekent, dat de bevolking in Nederland nog even moet gaan om hetzelfde te voelen als in Portugal. Maar we zijn goed op weg gezien de sprint naar de 20.000 besmettingen per dag

Healthcare is in danger of being closed (code black), but that is not yet the case. That means that the population in the Netherlands has to go for a while to feel the same as in Portugal. But we are well on our way given the sprint to 20,000 infections per day

 https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/landelijk/positief-geteste-mensen 

Daarbij nog fijntjes aangespoord door coach Diederik Gommers. Namelijk dat de rellen in Rotterdam ‘peanuts’ zullen zijn vergeleken met de verwachte agressie tegen ziekenhuispersoneel, wanneer ‘code zwart’ zich aandient. 

In addition, delicately spurred on by coach Diederik Gommers. Namely that the riots in Rotterdam will be ‘peanuts’ compared to the expected aggression against hospital staff when ‘code black’ presents itself.

https://www.npostart.nl/op1/POW_04596562/fragments

Nederland, nog even doorzetten dus. Dan gaat de vaccinatieknop echt om. 2G is dan niet meer nodig!

The Netherlands, so keep going. Then the vaccination button really turns. 2G is then no longer necessary!

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *