In het redactioneel Commentaar van het NRC (13/10) wordt gewezen op de noodzaak van een goed functionerende Belastingdienst inclusief daarbij aansluitende klachtenbehandeling zoals bij de Belastingtelefoon. Anders ondermijnt dat het vertrouwen in de staat. Dat elk overheidsapparaat goed moet werken is net zoals de Belastingdienst een vereiste. Dat het nog steeds niet goed gaat met de Belastingdienst, baseert het Commentaar op het rapport van de Ombudsman en een nog niet gepubliceerd rapport over de werkcultuur bij de Belastingdienst. Wat in dat laatste rapport staat is nog niet door de buitenwacht te beoordelen. Maar volgens mij lijkt het erop, dat de blauwe belastingdienst (de innende instantie) in de slipstream van de desorganisatie van de rode belastingdienst Toeslagen (de uitkerende instantie) wordt meegetrokken in de slechte beeldvorming. Onterecht.

Aan de organisatie van die laatste belastingdienst is nagenoeg niets mis mee. In het verleden zijn er wel kamervragen geweest over het selectiesysteem van de blauwe dienst. Ook over de wegloop van gekwalificeerde krachten door het afvloeiingsbeleid. Maar dat betrof niet de interne organisatie en samenwerking van de medewerkers op de vloer. Een uitkerende instantie loopt natuurlijk veel meer risico maatschappelijk krediet te verliezen dan een innende instantie. En als dat in Ă©Ă©n huis is gevestigd, is dat moeilijk uit elkaar te halen. Laten we wel zijn: voor veel burgers is de inning van belastingen een noodzakelijk kwaad. Adviseurs plengen krokodillentranen bij de gedachte, dat gekwalificeerde krachten bij de Belastingdienst weglopen. Het maakt hun goedbetaalde werk overbodig. Maar binnen de blauwe dienst werken alle medewerkers met de toegemeten middelen eraan om maatwerk te verlenen binnen de menselijke maat.

De uitsmijter in het Commentaar om burgers meer schadevergoeding te geven dan waar ze recht op hebben als prijs die betaald moet worden voor jarenlang, ernstig wanbeleid is schandalig. Belasting gaat over individuele rechtstoemeting. Dat is nu juist die menselijke maat, waar de burger naar uitkijkt en waar het Commentaar zich in verslikt. En spijtig genoeg duurt de afhandeling van getroffen ouders lang. Te lang. Maar burgers meer schadevergoeding geven dan waar ze recht op hebben, dĂĄt ondermijnt juist het vertrouwen in de rechtsstaat. En dus ook het vertrouwen in de blauwe Belastingdienst.

Ricky Turpijn Oud inspecteur vennootschapsbelasting

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *