Wat een verspilling van gemeenschapsgeld!

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15-03-2022 (publicatie 25-03-2022) 21/00070 ECLI:NL:GHARL:2022:1964

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2022:1964

Samenvatting

Naar aanleiding van een in 2014 bij X ingesteld boekenonderzoek brengt de inspecteur voor de jaren 2009 tot en met 2013 correcties aan op de door X ingediende aangiften IB/PVV. Daarvoor worden navorderingsaanslagen en gecorrigeerde aanslagen opgelegd. De correcties over het jaar 2010 betreffen onder andere € 449.638 inkomsten uit werk en woning in verband met een vastgoedproject in Turkije. In bezwaar en beroep is over een gedeelte van deze correcties overeenstemming bereikt. In hoger beroep is nog slechts de correctie voor het jaar 2010 met betrekking tot het vastgoedproject in Turkije in geschil.

Hof Arnhem-Leeuwarden beslist overeenkomstig het compromis dat partijen op de zitting gesloten hebben. Overeengekomen is dat de op het vastgoedproject in Turkije betrekking hebbende correctie voor het jaar 2010 moet worden verminderd tot € 200.000. De navorderingsaanslag IB/PVV 2010 wordt dienovereenkomstig verminderd. Het hoger beroep van X is gegrond.

Opmerking

Wat een verspilling van gemeenschapsgeld! Er zijn niet meer feiten bekend dan opgenomen in de uitspraak van het Hof (rechters Van Amsterdam/Van Kempen/Tanghe). Kennelijk de navordering over 2010 al in bezwaar voor een gedeelte verminderd. De rechtbank heeft daarvan ook een deel verminderd. Kennelijk – volgens de uitspraak van het Hof – deels op basis van een compromis. Een ander deel dus niet. Dat laatste deel is nu aan het Hof voorgelegd. En – o wonder – de navorderingsaanslag wordt bij compromis ter zitting weer verlaagd. Wellicht onder zware druk van de rechters. Tja, dan is de inspecteur vaak wel de wijste en daarom zeer tegemoetkomend (van 470.000 naar 200.000)

Is de inspecteur nu zo groen, dat hij geen bevredigend overall compromis kon sluiten bij bezwaar? Of is het de belanghebbende die te koppig is om zich bij een (redelijk?) compromis neer te leggen? Al met al heeft de belanghebbende wel een substantieel deel van de navordering af kunnen snoepen. Maar er zijn geen losse eindjes meer. Toch bekruipt mij het gevoel, dat belanghebbende het daar niet bij laat. De Hoge Raad is geen feitenrechter en zeker zal zij een compromis zwaar laten mee wegen. Maar indien het compromis ter zitting niet door de beugel kan, omdat beginselen van een behoorlijke rechtspleging zijn overschreden, dan zou een koe zomaar een haas kunnen vangen. Maar na verspilling van veel gemeenschapsgeld.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *