Citaat Colette Burgeon: “Een vrouw die denkt dat ze intelligent is, vraagt dezelfde rechten als de man. Een vrouw die intelligent is, doet dat niet”

https://www.intermediair.nl/werk-en-carriere/loopbaanontwikkeling/nationaal-salaris-onderzoek-loonkloof-fors-gegroeid

De loonkloof tussen mannen en vrouwen is de afgelopen twee jaar gegroeid. Dat is een van de conclusies van het Nationaal Salaris Onderzoek, uitgevoerd door Intermediair en Nyenrode Business Universiteit. Ook blijkt onder meer dat opleiding nog altijd beter wordt beloond dan prestaties en dat een grote groep werknemers nauwelijks kan rondkomen. Aldus Intermediair.

Toch vraag ik mij af of niet te veel naar de minderheid wordt gekeken om conclusies te trekken. “Uit het nieuwe NSO blijkt ook dat de genoten opleiding van een werknemer vaak leidend is bij het bepalen van het salaris. Bij één op de vier werknemers is die opleiding doorslaggevend. Prestatie of performance heeft bij één op de vijf medewerkers geen enkele invloed op het salaris” Je zou ook kunnen concluderen, dat voor 3 van de 4 werknemers de opleiding niet doorslaggevend is bij het bepalen van het salaris door de baas. En bij 4 van de 5 doet de prestatie bij het beloningsbeleid er kennelijk wel toe. Wat dit nu zegt over het beloningsbeleid kan ik niet zeggen. Volgens Jaap van Muijen, hoogleraar psychologie aan Nyenrode Business Universiteit is dit wel een slechte ontwikkeling. Van Muijen pleit ervoor “om naar toegevoegde waarde te kijken in plaats van naar opleiding”. Maar een opleiding zou die garantie juist moeten bieden. In ieder geval als uitgangspunt. En natuurlijk is loon naar werken daarnaast een gezond bedrijfseconomisch uitgangspunt. Vanuit de krapte van de arbeidsmarkt wordt wel geëxperimenteerd met diverse vormen van aannamebeleid (zoals binnenlopen zonder CV). Maar uiteindelijk heb je – zeker bij theoretisch opgeleiden – gewoon dat papiertje nodig om te laten zien, dat je het brede scala van het werk in beginsel aankan.

Terzijde. De Belastingdienst hamert op het hebben van excellente vakkennis om het werk goed te doen. Maar zelfs daar worden als experiment diploma eisen losgelaten. Linksom of rechtsom zal de dienst dit nog een keer merken in haar dienstverlening.

Waar kennelijk wel eenduidige cijfers over zijn is die over de toegenomen salariskloof tussen mannen en vrouwen. Van Muijen zegt hierover: “die kloof moet niet het probleem zijn van de vrouwen, maar van de werkgevers”. Een publicatieplicht zou daarbij helpen. Kennelijk met de gedachte, dat ‘naming and shaming’ de koers van het bedrijf verandert. Daar geloof ik nou helemaal niets van. Zoals het ook nog niet lukt om de verdeling man/vrouw in topposities in beweging te krijgen – ondanks publicatie. Op sommige opleidingen binnen de universiteiten en HBO opleidingen zijn vrouwen al in de meerderheid. Uiteindelijk zal het bedrijfsleven niet meer om de emancipatie van vrouwen heen kunnen.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *