Citaat Samuel Johnson: “Er zijn twee soorten van kennis. We kennen een zaak, of we weten waar we de informatie kunnen vinden.

Quote Samuel Johnson: “There are two kinds of knowledge. We know a case, or we know where to find the information”

Taxlive 28/10/2022 VNVandaag 27/10/2022
Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant 14-10-2022 (publicatie 24-10-2022) 21/2099 ECLI:NL:RBZWB:2022:5968

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBZWB:2022:5968

Samenvatting

X heeft de Amerikaanse nationaliteit en is in 2016 geëmigreerd naar Nederland. X ontvangt in 2017 vanuit de Verenigde Staten een afkoopsom van een pensioenaanspraak. De inspecteur bevestigt in 2014 op verzoek van X per e-mail voorafgaand aan de emigratie naar Nederland dat de afkoopsom belastbaar is in de Verenigde Staten en Nederland vervolgens gehouden is om voorkoming van dubbele belasting te verlenen. In zijn Nederlandse aangifte inkomstenbelasting 2017 claimt X voorkoming van dubbele belasting voor de gehele afkoopsom. Bij het opleggen van de aanslag inkomstenbelasting weigert de inspecteur de voorkoming van dubbele belasting te verlenen.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat X een beroep kan doen op het door de inspecteur gewekte vertrouwen. Weliswaar heeft X op basis van het verdrag geen recht op voorkoming van dubbele belasting, X heeft op basis van het door de inspecteur gewekte vertrouwen besloten zijn pensioenaanspraak in één keer uit te laten betalen, in de veronderstelling dat Nederland voorkoming van dubbele belasting zal verlenen. De inspecteur dient derhalve alsnog voorkoming van dubbele belasting toe te passen op het inkomen uit de afkoopsom.

Opmerking

Amerikanen komen graag naar Nederland. Zeker na hun pensioen. Genieten van historisch Europa. Het in Amerika opgebouwd pensioengeld nemen zij mee. Fiscaal even opletten. Tenslotte is pensioen uitgesteld salaris en dan moet over de uitkering inkomstenbelasting betaald worden. In Amerika en mogelijk ook in Nederland. Dubbele belasting dus. Dan is het goed om de Nederlandse inspecteur vóór de oversteek nog even te vragen hoe het fiscaal in elkaar steekt.

In onderstaande zaak voor de rechtbank is dat fout gegaan voor de inspecteur bij de aanslagregeling over het jaar 2017. Omdat hij bij zo’n verzoek om vooroverleg in 2016 het fiscale verdrag USA/NL ter voorkoming van dubbele belasting verkeerd heeft uitgelegd in zijn email. Beide landen heffen. Eén van de twee landen moet de belastingplichtige vrijstellen. De inspecteur dacht in vooroverleg, dat dat Nederland zou zijn. In de procedure komt de inspecteur niet meer op het vooroverleg terug, maar wijst de vrijstelling op andere grond af. Volgens de rechter onjuist en daarbij mocht belastingplichtige toch vertrouwen op de onjuiste uitleg van de inspecteur in vooroverleg. Niet de Amerikaanse belastingbetaler draait ervoor op (want dat zou op basis van het verdrag moeten), maar de Nederlandse belastingbetaler. De aanslag inkomstenbelasting over € 433.967 wordt teruggebracht naar nul.

Een hard gelag voor de Nederlandse schatkist. Maar de teksten van verdragen ter voorkoming van dubbele belasting zijn zelfs voor gepokt en gemazelde fiscalisten vaak moeilijk eenduidig te lezen. Daarom worden deze vaak aan kennisgroepen van de belastingdienst voorgelegd voor een uitleg. Mocht een kennisgroep hier een rol hebben gespeeld, dan kan het zomaar zijn, dat de inspecteur in hoger beroep gaat. En dan eerst vanwege het gewekte vertrouwen. Mocht dat gewonnen worden, dan ook vanwege de interpretatie van het verdrag. De inspecteur heeft zich in de procedure alleen vastgepind op de vrijstelling door Nederland, omdat het gehele Amerikaanse pensioen is afgekocht. Dat bleek voor een gering bedrag van $139,11 niet zo te zijn. Het pensioen is dus niet afgekocht, maar is als periodieke uitkering in 2 porties aan belastingplichtige toegekomen. Muggenzifterij? De rechtbank zegt het net niet. De intentie van gehele afkoop was aanwezig. Maar het zou een serieus punt voor de inspecteur kunnen zijn. Het pensioen moet zijn afgekocht en niet in periodieke uitkeringen toekomen aan belastingplichtige. Het laatste deel $139,11 werd pas in 2018 uitgekeerd. Toch een periodieke uitkering, ongeacht de intentie? Een rechtsvraag?

Overigens zouden volgend jaar april volgens staatssecretaris van financiën Marnix van Rij alle kennisgroep vragen en antwoorden worden gepubliceerd.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *