Citaat Friedrich Nietzsche: “Men hoort slechts die vragen, waarop men in staat is antwoord te geven”

Taxlive 18/9/23 VNVandaag 17/9/23
Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant 23-08-2023 (publicatie 04-09-2023) BRE 22/332 ECLI:NL:RBZWB:2023:5876

https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RBZWB:2023:5876

Samenvatting

Naar aanleiding van een BTW-boekenonderzoek bij een (ontbonden) vof, besluit de inspecteur de aangiften IB/PVV van een firmant X te onderzoeken. De inspecteur legt aanslagen IB/PVV 2016 en 2017 op, waartegen X bezwaar maakt. Tijdens de bezwaarfase stelt de inspecteur met een informatiebeschikking vast dat X niet voldoet aan zijn administratie- en informatieverplichtingen. X komt tegen die beschikking in bezwaar.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant onderzoekt of een (voormalig) firmant van een ontbonden vof zijn administratie- en informatieverplichtingen heeft geschonden. Het feit dat er geen back-up is gemaakt van de administratie is op zichzelf geen schending van de administratieplicht. Wel komt de afwezigheid van administratie wegens een computercrash voor rekening van belastingplichtige. Door deze schending van de administratieplicht houdt de informatiebeschikking stand, ook omdat de administratie niet hersteld kan worden. Belastingplichtige krijgt nog een termijn om te voldoen aan haar informatieverplichting via opvraag van stukken bij de boekhouder. Beroep ongegrond.

Opmerking

Ook als je maar een kleine ‘buurtsuper’ drijft, dan moet je een administratie voeren. De vennoten die deze supermarkt samen in een vof drijven. Ontkennen dat dat niet hoeft, zoals de vennoot in de onderstaande procedure doet, is dus onjuist. Als de inspecteur OB een onderzoek doet naar de supermarkt, kan dit uitgebreid worden naar de IB van de vennoten. Als de inspecteur geen antwoord krijgt op vragen over de administratie (art 47/49 AWR) en/of constateert dat de administratieplicht is geschonden (art 52 AWR), sterker, dat er geen administratie aanwezig is, kan dit leiden tot de zware sanctie omkering en verzwaring van de bewijslast (art 27e AWR), zoals in onderstaande procedure. Niet van de kosten, want de bewijslast ligt dan al bij de vennoten. Maar van de inkomsten, die de inspecteur op redelijke wijze moet bepalen: in dat geval moet je niet aannnemelijk maken, maar aantonen, dat je de omzet niet hebt gemaakt. Een onmogelijke opgave. Mocht er toch informatie zijn, zoals in deze procedure, dan kan de rechter toestaan, dat deze alsnog wordt ingebracht. Maar dat neemt de omkering en verzwaring bewijslast niet weg.

De inspecteur kan dit alles op twee momenten aankaarten: bij de informatiebeschikking (art 52a AWR) uiterlijk naar aanleiding van het bezwaarschrift tegen de opgelegde aanslagen. Tegen deze beschikking staat bezwaar én beroep open, zoals in onderstaande procedure over 2016 en 2017. En bij de procedure tegen de aanslagen 2016 en 2017 zélf. Krijg je als belastingplichtige bij de informatiebeschikking geen gelijk, dan kan je het nog een keer proberen bij de procedure tegen de aanslagen zelf. Maar wat behoort nu tot de administratieverplichting? Dat is volgens deze rechter niet het maken van een back-up nu het computersysteem is gecrasht (en de inspecteur is het ermee eens). Maar dat helpt belastingplichtige niet: het risico van verlies van de administratie (door crash of ondergebracht bij een onwillige derde) ligt bij belastingplichtige.

De vof lijkt te zijn ontbonden volgens Taxlive, hoewel dit niet blijkt uit de uitspraak. Een andere rechtbank

https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RBZWB:2023:5875

heeft in een soortgelijk geval de informatiebeschikking vernietigd.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *