Citaat Mark Twain: “Patriotismis is loyalty to the nation all the time, loyalty to the government when it deserves it”

Mijn loyaliteit aan mijn voormalige werkgever de Belastingdienst wordt zeer zwaar op de proef gesteld. Dat de Belastingdienst en de UHT (Uitvoeringsdienst Herstel Toeslagen) gebruik maken van zzp’ers, die eigenlijk gewoon in dienstbetrekking zijn, grenst aan het ongelooflijke. Daarmee worden deze zzp’ers fiscale voordelen gegund, waar zij geen recht op hebben. Dat desondanks toch premies werknemersverzekeringen worden afgedragen, maakt het alleen maar erger. Immers, het zijn dus echt werknemers, geen zzp’ers. Dit alles staat in het rapport van de Algemene Rekenkamer over de boekhouding van het Ministerie van FinanciĂ«n. Ambtenaren worden in de opleiding geleerd een antenne te ontwikkelen voor zaken, die publiek gevoelig liggen. Daarmee moet meer dan normaal met gepaste zorgvuldigheid worden omgegaan. Ondanks alle schandalen bij de Belastingdienst is deze antenne zoek. Omdat dit natuurlijk weer koren op de molen is van de mensen, die de overheid niet vertrouwen. Leuk voor de loonbelastinginspecteur bij de belastingdienst, die in een sporadisch, excessief geval toch een schijnzelfstandigheid wil aanpakken. Dat de minister toegeeft, dat de UHT en de Belastingdienst met schijnzelfstandigen werken, helpt daar niet aan mee. Sterker, het argument van Kaag, dat anders het herstelwerk toeslagen niet afkomt, zal tegen de inspecteur worden gebruikt. Bijv. de inzet van zwart betaald personeel: “anders krijg ik geen personeel en komt het werk niet af”. De interne loonbelastinginspecteur moet hier niets van hebben geweten. Onbegrijpelijk. Maar het wordt nog erger, als de loonbelastinginspecteur wĂ©l wist, dat er sprake was van schijnzelfstandigheid en toch het groene licht heeft gegeven. Dan hoeft de loonbelastinginspecteur echt niet meer op de koffie te komen bij de burger. De andere inspecteurs overigens ook niet meer. Met zulke vrienden heeft de Belastingdienst geen vijanden nodig.

My loyalty to my former employer the Tax and Customs Administration is being tested very severely. The fact that the Tax and Customs Administration and the UHT (Recovery Allowances Implementation Service) use self-employed people without employees, who are actually just employed, borders on the unbelievable. This means that these self-employed persons are granted tax benefits to which they are not entitled. The fact that employee insurance contributions are nevertheless paid only makes it worse. After all, they are really employees, not freelancers. All this is stated in the report of the Court of Audit on the accounts of the Ministry of Finance. During the training, civil servants are taught to develop an antenna for issues that are of public concern. This must be handled more than usual with due care. Despite all the scandals at the Tax and Customs Administration, this antenna has been lost. Because this is of course grist to the mill of the people who do not trust the government. Nice for the payroll tax inspector at the tax authorities, who still wants to tackle bogus self-employment in a sporadic, excessive case. The fact that the minister admits that the UHT and the Tax and Customs Administration work with bogus self-employed people does not help. In fact, Kaag’s argument that otherwise the repair work will not be paid will be used against the inspector. E.g. the use of undeclared paid staff: “otherwise I won’t get any staff and the work won’t get done”. The internal payroll tax inspector must not have known about this. Incomprehensible. But it gets even worse if the payroll tax inspector did know that there was bogus self-employment and still gave the green light. Then the payroll tax inspector really no longer has to come to the citizen for coffee. Neither do the other inspectors. With such friends, the Tax and Customs Administration needs no enemies.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *