Citaat Marc Callewaert: “Ideale computer, nog uit te vinden: je stopt er je problemen in en ze komen er nooit meer uit”

Taxlive 30/12/22 VNVandaag 29/12/22
Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant 08-12-2022 (publicatie 22-12-2022) 21/2538 ECLI:NL:RBZWB:2022:730

https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RBZWB:2022:7308

Samenvatting

Belanghebbende, X, verdient loon uit dienstbetrekking als geestelijk verzorger en geniet inkomsten buiten dienstbetrekking voor werkzaamheden als predikant. In zijn aangifte ib/pvv 2015 vermeldt hij een kostenaftrek van € 10.877 en € 1.000 aan periodieke giften. In de definitieve aanslag accepteert de inspecteur geen kostenaftrek. Bij uitspraak op bezwaar staat hij alsnog € 3.399 aan kostenaftrek toe. Ook accepteert hij € 880 aan giften. In geschil is of X recht heeft op een hoger bedrag aan aftrek van kosten en giften.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat X recht heeft op een kostenaftrek van € 5.008. X maakt niet aannemelijk dat hij de spreekkamer enkel gebruikt voor zijn werkzaamheden als predikant en daarom is de kostenaftrek terecht beperkt. Daarnaast zijn de kosten voor inkt van de printer terecht niet aftrekbaar. Een printer is vergelijkbaar is met faxapparatuur en kosten die verband houden faxapparatuur zijn niet aftrekbaar. Het beroep van belanghebbende is gegrond.

Opmerking

Kosten printerinkt niet aftrekbaar omdat printer vergelijkbaar is met faxapparatuur

Pray what you preach. Dat komt bij mij boven wanneer ik een predikant hoor praten. Dus volg de weg van eerlijkheid en goedheid die je uit naam van het geloof zelf predikt.

Maar onderstaande uitspraak van de rechtbank geeft mij dat gevoel niet helemaal. Het betreft een belastingplichtige die als geestelijk verzorger in dienstbetrekking is en die daarnaast als predikant resultaten uit overige werkzaamheden ontvangt (row). Het gezamenlijk inkomen uit die werkzaamheden in 2015 is niet onverdienstelijk. Maar er is wel een geschil met de inspecteur over de aftrek van giften en kosten, die met beide werkzaamheden te maken hebben. Het is jammer, dat het de inspecteur niet is gelukt om samen met belastingplichtige al aan het bureau tot een akkoord te komen. Nu moet de rechter het detailwerk van de inspecteur overdoen. Kosten die toegerekend worden aan de dienstbetrekking zijn niet aftrekbaar. De rest zijn aftrekbare kosten uit row. Van zo’n 10.000 euro aangegeven kosten rekent de inspecteur minder dan 50% toe aan het werk als predikant. De rechter verhoogt dat naar iets meer dan 50%. Opvallend is, dat de rechter niet eerst het wettelijke kader meegeeft, maar impliciet de kosten van de predikant alleen als aftrekbare kosten ziet. Wat niet valt als ‘pray what you preach’ is, dat belastingplichtige 1000 euro aan giften in aftrek brengt, terwijl slechts voor 880 euro aan bescheiden aanwezig is. Ook zou de spreekkamer onterecht alleen in gebruik zijn als predikant en als geestelijk verzorger niet. Voor een groot deel van de kosten voor vakliteratuur en reiskosten worden geen bescheiden getoond.

Maar de procedure heeft wel iets nieuws opgeleverd. Kosten die verband houden met computers en andere dergelijke apparatuur zijn niet aftrekbaar. Met ‘andere dergelijke apparatuur’ wordt volgens de wetsgeschiedenis onder andere faxapparatuur bedoeld. Volgens de rechtbank is een printer vergelijkbaar met faxapparatuur en vallen printers daarom ook onder het begrip ‘andere dergelijke apparatuur’. Plausibel. Dus kosten van inktpatronen zijn niet aftrekbaar.

Mogelijk, dat belastingplichtige de adviseur op zijn blauwe ogen heeft geloofd, toen deze vertelde dat het wel goed zou komen met de aftrek van 10.000 euro. Immers, pray what you preach.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *