In het ochtendprogramma van NPO1 Spraakmakers van 19/10/21 stond de vraag centraal of Nederland een serieus autoriteitsprobleem heeft. https://www.nporadio1.nl/fragmenten/spraakmakers/1cddea2d-d8e6-4394-8ebb-366a0a73f266/2021-10-19-standnl-we-hebben-een-serieus-autoriteitsprobleem-in-ons-land Onder meer een politiewoordvoerder deed een oproep om toch vooral het goede voorbeeld te geven, een oproep niet in het minst aan politici. Er zijn politici die openlijk opruiend de rechtsstaat verwerpen. De politie ziet het daarom op straat misgaan.  https://www.taxlive.nl/nl/documenten/opinie/columns/de-tweede-kamer-opnieuw-geschoffeerd/?utm_medium=email&utm_source=WKNL_TAXLIVE_TUESDAY_FRIDAY_VERSIE_EM_1_V2&utm_campaign=WKNL_Taxlive_Dinsdag_tm_Vrijdag%20%28Prodflow8AM%29%2FNLTAA-18-OUT-9868&utm_source_system=Eloqua&utm_econtactid=CWOLT000025171719

Maar niet alleen politici, ook fiscale opiniemakers kunnen er wat van. Hoogleraar fiscale economie Edwin Heithuis doet mee aan die opruiing op een nieuwsplatform voor fiscalisten. Hij gebruikt grote woorden als zou de Tweede Kamer geschoffeerd zijn, omdat de staatssecretaris van Financiën Vijlbrief niet zou zijn ingegaan op de wetscommentaren van de beroepsorganisaties NOB en de RB op het Belastingplan 2022. De staatssecretaris zou hiermee een nieuwe weg zijn ingeslagen. En Heijthuis ziet dit in lijn liggen met het liegen en bedriegen in de informatie voorziening over de toeslagenaffaire. De Tweede Kamerleden Inge van Dijk (CDA) en Folkert Idsinga (VVD) waren er als de kippen bij om de staatssecretaris de oren te wassen. En hem streng aan te manen subiet over te gaan tot beantwoording. https://www.taxlive.nl/nl/documenten/nieuws/kamervragen-over-gebrekkige-reactie-staatssecretaris-op-commentaren-nob-en-rb/?utm_medium=email&utm_source=WKNL_TAXLIVE_TUESDAY_FRIDAY_VERSIE_EM_1_V2&utm_campaign=WKNL_Taxlive_Dinsdag_tm_Vrijdag%20%28Prodflow8AM%29%2FNLTAA-18-OUT-9868&utm_source_system=Eloqua&utm_econtactid=CWOLT000025171719

Uit de reactie van Vijlbrief is bijna de ingehouden woede te lezen en de vileine terechtwijzing, dat de vragen van NOB en RB doorgaans voor een belangrijk deel overlappen met vragen die reeds gesteld zijn door leden van de Tweede Kamer zelf. Maar hij wil zeker alsnog op elke vraag ingaan. https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/documenten/kamerstukken/2021/10/22/antwoordbrief-kamervragen-van-dijk-cda-en-idsinga-vvd

Maar nog belangrijker is de boodschap, dat Vijlbrief niet alleen zijn oren laat hangen naar de NOB en RB, maar ook luistert naar andere beroeps- en belangenorganisaties. En het allerbelangrijkste, dat diezelfde organisaties de Kamer kunnen informeren door eventuele kritische commentaren te delen met parlementariërs. Zo kunnen ook Kamerleden deze technische expertise benutten. Met dat laatste zegt Vijlbrief eigenlijk tegen Van Dijk en Idsinga om het wetgevend spel te spelen zoals het hoort. De Tweede Kamerleden hebben een eigen verantwoordelijkheid om fiscale kennis op te doen en om die fiscale vragen te stellen die relevant zijn voor het wetgevingsproces. Natuurlijk eventueel ingefluisterd door ingehuurde deskundigheid. Juist in de hernieuwde open relatie tussen kabinet en Tweede Kamer moet het wetgevend spel zich afspelen daar waar het thuishoort: in de arena van de Tweede en later eerste Kamer. Het daarbij buitenparlementair op een lijn stellen van het werk van de staatssecretaris met liegen en bedriegen is een uitnodiging het fiscaal politieke discours met gestrekt been in te gaan. Dat is geen goed voorbeeld van professor Heithuis.

Ricky Turpijn Oud inspecteur vennootschapsbelasting

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *