Citaat Martin Buber: “De mensen kennen het nut van het nutteloze niet”.

https://kennisgroepen.belastingdienst.nl/publicaties/kg21320231-step-subsidie/

Een niet geheel onlogisch standpunt van de kennisgroep, die goed te verdedigen valt op basis van constante jurisprudentie. Subsidies zijn voordelen uit onderneming, als zij een relatie hebben met die onderneming. Dit volgt uit art 3.8 IB: winst is het bedrag van de gezamenlijke voordelen die, onder welke naam en in welke vorm ook, worden verkregen uit een onderneming. Via de schakelbepaling van art 8 Vpb geldt dit ook voor de Vpb. De duurzaamheidssubsidies lijken een relatie te hebben met de onderneming van de verhuurder. Het tijdstip van heffing kan verschillen naargelang deze op grond van het causaliteitsbeginsel als objectsubsidie (via de lagere afschrijving van het object) of als exploitatiesubsidie (direct in het fiscale resultaat) worden aangemerkt. De kennisgroep sluit aan bij de verdeling van de gesubsidieerde uitgaven die belastingplichtige maakt in te activeren uitgaven en uitgaven die direct ten laste van het resultaat komen. De vraag is of niet eerst de juistheid van die verdeling getoetst moet worden, alvorens toerekening van het subsidiebedrag plaatsvindt.

Maar veel belangrijker: is er bij verhuur van sociale huurwoningen wel sprake van een onderneming? Of is er sprake van beleggen (het rendement ontstijgt het normaal vermogensbeheer niet)? of is er sprake van projectontwikkeling? Ik mis het antwoord op die voorafgaande vraag. Immers, verhuur kan plaatsvinden in een stichting verhuurder/niet wooncorporatie. Die stichting is slechts belastingplichtig, indien en voorzover er een onderneming wordt gedreven (art 2,1,e Vpb). Verhuur van vastgoed gaat het rendement die hoort bij normaal vermogensbeheer niet te boven. En dan is er geen onderneming. In ieder geval ook niet als de winst het bedrag van 15.000 euro niet te boven gaat (art 6 Vpb). Maar art 3.8 IB kan niet via de schakelbepaling van art 8 Vpb worden ingezet, als niet eerst een onderneming is geconstateerd (dus zonder de subsidies). Is het renovatieproject projectontwikkeling?

De vraag is dus of het antwoord van de kennisgroep ĂŒberhaupt relevantie heeft.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *