Citaat Noam Chomsky: “Er is een enorme kloof tussen de publieke opinie en het openbare beleid”

Taxlive 24/11/23

https://www.taxlive.nl/nl/documenten/vn-vandaag/besluit-fiscaal-bestuursrecht-geactualiseerd/

“Het Besluit Fiscaal Bestuursrecht is een verzamelbesluit met beleidsregels op het terrein van het fiscale bestuursrecht. Het besluit heeft vooral betrekking op het formele belastingrecht, maar gaat ook in op enkele civielrechtelijke aspecten” Aldus de eerste regels van het besluit.

Een niet te onderschatten besluit, omdat het fiscale bestuursrecht als een deken over de organisatie van de belastingdienst ligt en richting geeft aan het handelen van de belastingdienstmedewerker, waarop deze op toepassing ervan kan worden aangesproken. Regelmatig wordt het besluit aan de actualiteit aangepast. Op 11 januari 2020 besloot de Minister van Financiën om Toeslagen en Douane een zelfstandige positie te geven als directoraat-generaal, naast het directoraat-generaal van de Belastingdienst waar zij tot dan toe onderdeel van uitmaakten. Het besluit is in lijn gebracht met deze ontvlechting. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2023-31898.html

Het is overigens goed kennis te nemen van de onderwerpen in het besluit.
§ 2. Beleidsregels (art 1:3, lid 4 Awb), met name de rol van de kennisgroepen hierbij.
§ 3. Het vooroverleg
§ 4. Fiscale grensverkenning bij vooroverleg en strijd met goede trouw als verdragspartner.
§ 5. Weigeren van gemachtigde (art 2:2 AWB)
§ 6. Elektronisch berichtenverkeer (art 2:15 Awb)
§ 7. Horen bij het vaststellen van de aanslag (art 4:12 Awb)
§ 8. Niet-ontvankelijk bezwaar (art 6:6 Awb)
§ 9. Horen in bezwaar (art 7:2 Awb)
§ 10. Uitstel beslissing op bezwaar (art 7:10 Awb)
§ 11. Ressortering (art 8:7 Awb)
§ 12. Klachten (titel 9.1 Awb)
§ 13. Uitnodiging aangifte IB/PVV en inkomensafhankelijke bijdrage Zvw (art 6 AWR)
§ 14. Aangifteplicht Vpb voor curatoren (art 8 AWR)
§ 15. Het tijdstip waarop aangifte wordt gedaan (art 9 AWR)
§ 16. Geen voorlopige teruggaaf als de vereiste aangifte over een voorafgaand jaar ten onrechte niet is gedaan (art 13 AWR)
§ 17. Doelmatigheidsgrens voorlopige aanslag Vpb (art13 AWR)

§ 19. Belastingrente (art 30f tot en met 30k AWR)
§ 20. Bewaarplicht (art 52 en 53 AWR)
§ 21. Informatieverstrekking door notarissen (art 53a AWR)
§ 22. Instemming doelmatige formalisering belastingschuld (art 64 AWR)
§ 23. Ambtshalve verminderen of teruggeven (art 65 AWR)
§ 24. Geheimhoudingsplicht (art 67 AWR)
§ 25. Rapport verzending documenten Belastingdienst
§ 26. Vaststellingsovereenkomst (art 7:900 BW)
§ 27. Schadevergoeding (art 6:162 BW)
§ 28. Coulancerentevergoeding
§ 29. Landelijk coördinator civiele heffingsprocedures

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *