Citaat Benjamin Franklin: “Drijf uw zaak, of uw zaak zal u drijven”

Taxlive 22/11/2022 VNVandaag 21/11/2022
Bron: Rechtbank Overijssel 15-11-2022 (publicatie 18-11-2022) ak_22_542 ECLI:NL:RBOVE:2022:3361

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOVE:2022:3361

Samenvatting

X bv is eigenaar van een groot drijvend zonnepark in Zwolle. De heffingsambtenaar legt een WOZ-beschikking 2021 op met een WOZ-waarde van € 12.350.000 en een aanslag OZB. X bv betwist de aanslag en de WOZ-beschikking met het standpunt dat het zonnepark niet onroerend is.

Rechtbank Overijssel oordeelt dat een groot drijvend zonnepark voor de Wet WOZ en de OZB geen onroerende zaak is. Het zonnepark is blijkens zijn constructie bestemd om te drijven en doet dit feitelijk ook en is daarom te beschouwen als een schip in de zin van art. 8:1 BW. Of het zonnepark daadwerkelijk wordt gebruikt als verkeers- of vervoersmiddel dan wel in hoeverre het is bestemd om langere tijd ter plaatse te blijven, is niet relevant. De aanwezigheid van klapankers en kabels die ervoor zorgen dat het park met de waterstand mee beweegt en voorkomt dat het park afdrijft leveren geen duurzame vereniging met de grond op als bedoeld in art. 3:3 lid 1 BW. Er is ook geen verbinding met de oever op dusdanige wijze dat sprake is van duurzame vereniging met de grond. Conclusie is dat het zonnepark geen onroerende zaak is. De rechtbank verklaart het beroep gegrond en vernietigt de WOZ-beschikking en OZB-aanslag.

Opmerking

Is een drijvend zonnepark ozb plichtig?

Woont u in een drijvende woning? Dan geniet u van het omringende water. Maar waarschijnlijk ook van uw vrijstelling van onroerendezaakbelasting (ozb). Uw woning wordt door onze hoogste rechter niet als een onroerende zaak gezien en dan hoeft u ook geen ozb te betalen. Uw buren met hetzelfde prachtige huis op het land zijn wel de klos. Maar geldt de zienswijze van de Hoge Raad nu ook voor drijvende parken van zonnepanelen? Een fenomeen in opkomst. Een duurzaam gebruik van bijv. oude zandwinplassen. Een groot duurzaam én fiscaal belang dus.

De eigenaar van zo’n park op de Bomhofsplas heeft het ozb geschil met de gemeente Zwolle aan de rechter voorgelegd. Het gaat om zo’n 95.000 euro over 2021. De inspecteur overdrachtsbelasting (Ovb) kijkt mee. De Hoge Raad heeft namelijk in het kader van een geschil in de Ovb geoordeeld, dat een drijvende woning geen onroerende zaak is. De gemeente wil nu toetsen hoever deze zienswijze kan worden opgerekt, maar nu voor de ozb en wel zo, dat het drijvende park wel een onroerende zaak is.

In deze ronde krijgt de gemeente van de rechtbank geen gelijk. Ondanks haar fiscale scherpslijperij. Zo is volgens de gemeente een drijvend park niet te vergelijken met een schip (in het algemeen een roerende zaak), omdat een schip een verkeersmiddel of vervoermiddel is. De rechtbank blijft erbij, dat de zienswijze van de Hoge Raad staat, namelijk dat er overeenkomsten zijn met een schip: bestemd om te drijven en dat doet het drijvend zonnepark ook. Dat wordt dus nog een lang watergevecht. Tenzij prejudiciële vragen aan de Hoge Raad voor een ‘shortcut’ zorgen.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *