In NRC van 8/3/2022 Wat Poetins oorlog zo gevaarlijk maakt schrijft Merlijn de Waal, dat er 6 risicofactoren zijn die een leider kunnen laten ontsporen. Hij legt Poetin langs de lat van deze risicofactoren. Zonder zelf een duidelijke conclusie eraan te verbinden zou je de optelsom kunnen laten doorslaan naar een onvermijdelijk nucleair treffen.

In NRC of 8/3/2022 What makes Putin’s war so dangerous, Merlijn de Waal writes that there are 6 risk factors that can derail a leader. He puts Putin along the bar of these risk factors. Without drawing a clear conclusion yourself, you could let the sum sum up to an inevitable nuclear encounter.

Ik wil daarom niet onvermeld laten de analyse van Andreas Kluth, columnist bij Bloomberg.

I would therefore like to mention the analysis of Andreas Kluth, columnist at Bloomberg.

https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2022-03-04/six-scenarios-for-how-putin-s-war-in-ukraine-could-end

Scenario’s voor de afloop van deze oorlog moeten volgens Kluth alle gebaseerd zijn op het verhaal van de rat. De rat, waarvan Poetin graag vertelt dat hij hem ooit — als jongen in het toenmalige Leningrad — achternazat in een gang. In de hoek gedreven draaide het dier zich om en viel hem aan. Ruslandkenners kennen dit verhaal. Het is het zoveelste verhulde dreigement van Poetin. Ik ben die rat en ik heb nucleaire klauwen, is de suggestie. Dus drijf me niet in de hoek. Bijna elk van de door Kluth beschreven scenario’s ligt onder de klem van een nucleaire dreiging. De beste manier om om te gaan met een in het nauw gedreven rat is doorgaans om het beest te laten ontsnappen voor het meer schade aanricht. Aldus Kluth. Helaas lijkt de rat op dit moment niet op zoek te gaan naar een ontsnappingsroute, maar wil het bijten. Daarom moet iedereen blijven zoeken naar het ontsnappingsluik voor de rat.

Scenarios for the end of this war should all be based on the story of the rat, according to Kluth. The rat, whom Putin likes to say that he once — as a boy in what was then Leningrad — chased him down a corridor. Driven into the corner, the animal turned and attacked him. Russia experts know this story. It is yet another veiled threat from Putin. I am that rat and I have nuclear claws, is the suggestion. So don’t corner me. Nearly every one of the scenarios described by Kluth is under the sway of a nuclear threat. The best way to deal with a cornered rat is usually to let the beast escape before it does more damage. According to Kluth. Unfortunately, the rat doesn’t seem to be looking for an escape route at this point, but wants to bite it. That’s why everyone has to keep looking for the escape hatch for the rat.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *