Citaat Johan Cruijff: “Voetbal is een spel van fouten. Wie de minste fouten maakt wint”

Taxlive 14/10/22 VNVandaag 13/10/22
Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant 23-09-2022 (publicatie 11-10-2022) BRE 20/4747 ECLI:NL:RBZWB:2022:5572

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBZWB:2022:5572

Samenvatting

De bestuurder van belanghebbende, X bv, en zijn partner houden de aandelen in X bv. In verband met de aankoop van sportvelgen heeft X bv in het verleden leningen verstrekt aan de zonen van de bestuurder en zijn partner. De zonen ontkennen echter dat de leningen nog niet zijn afgelost. X bv boekt in 2016 € 111.000 af op de verstrekte leningen. De inspecteur accepteert de afboekingen niet, omdat ze in zijn ogen onzakelijk zijn. Daarnaast laat hij een HIR uit 2005 van € 1,5 mln ten laste van de winst vrijvallen. X bv is het daar niet mee eens.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de inspecteur de HIR van € 1,5 mln terecht, met toepassing van de foutenleer, heeft laten vrijvallen ten gunste van de winst over 2016. Op grond van de wettelijke bepalingen en de foutenleer vormt het ten onrechte aanhouden van een HIR een fout die op grond van de foutenleer hersteld kan worden. Daarbij wijst de rechtbank er op dat de in 2005 gevormde HIR in de fiscale stukken over het jaar 2015 is opgenomen en dat er ultimo 2008 geen herinvesteringsvoornemen meer bestond. Ten aanzien van de afboeking stelt de rechtbank vast dat de kwijtschelding van de vorderingen niet door zakelijke motieven is ingegeven. Afboeking van het bedrag van € 111.000 ten laste van de winst is niet mogelijk. Het gelijk is aan de inspecteur.

Opmerking

Een ondernemer, die het vóór corona voor de wind ging, zou het bedrijfspand mogelijk verkocht kunnen hebben met het oog op uitbreiding. Over de winst hoefde nog geen belasting te worden betaald, omdat het voornemen bestond dit geld te investeren in een pand met dezelfde functie. Met dit voornemen zou de ondernemer er 3 jaar over mogen doen om een geschikt pand te vinden. Na de herinvestering van dit geld hoeft pas over de winst op dat nieuwe pand na verkoop belasting te te worden betaald. Een mooi uitstel. Door Corona is de zoekactiviteit wellicht op een laag pitje gezet. In dat geval kan een extra uitstel op de zoektermijn van 3 jaar van toepassing zijn. Maar let op, de termijn kan ook binnenkort eindigen zonder herinvestering en dan zal over de winst alsnog winstbelasting moeten worden betaald. Ook als de ondernemer ‘vergeten’ zou zijn dit op te geven, kan de inspecteur later een aanslag opleggen. Of binnen de navorderingstermijn van 5 jaar of daarna via de zgn. foutenleer. Dat laatste deed zich voor bij de rechtbank. Met voor de belanghebbende negatief resultaat.

Belanghebbende heeft in een laatste poging te winnen alle pijlen gericht op schending van de beginselen van behoorlijk bestuur. De rechtbank serveert deze één voor één af. Maar interessant is hoe de rechtbank de schending van het evenredigheidsbeginsel pareert. De inspecteur komt bij deze kwestie geen beoordelings- en beleidsvrijheid toe. Dat is een afwijzing uit het boekje. Maar gezien de toeslagenaffaire zou dit bij de hoogste rechter nog wel eens kunnen sneuvelen. Maar dan moet belanghebbende hiermee wel de hoofdzaak winnen en dat lijkt niet aannemelijk, nu het leerstuk van de foutenleer in samenhang met de HIR op grond van constante jurisprudentie is toegepast.

Een andere kwestie is de kwijtschelding van de leningen, die de BV aan de zonen van de dga heeft verstrekt. Die zijn ten laste van het fiscale resultaat afgewaardeerd. De BV heeft wel de bewijslast om het zakelijk karakter van de kwijtschelding aannemelijk te maken. Omdat de kwijtschelding op onzakelijke gronden heeft plaatsgevonden (de ene zoon had nog voldoende middelen, voor de kwijtschelding aan de andere zoon heeft de BV geen grond aangedragen) zijn deze leningen aangemerkt als uitdelingen. Deze kwestie is verder behandeld in:

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBZWB:2022:5573

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *