“Met een grootschalig, diepgravend onderzoek naar de Nederlandse rol in het internationale schemercircuit kan het kabinet laten zien dat het uitbannen van witwassen en belastingontwijking Nederland menens is”. Dit verzucht Paul Tang in NRC (6/10). Alsof Nederland niet de wil zou hebben. Dat ligt toch anders. Kennelijk heeft Paul Tang gemist dat staatssecretaris van financiën Vijlbrief in februari begin dit jaar de Tweede Kamer heeft aangekondigd een onderzoek te willen doen naar zgn. brievenbusmaatschappijen ook wel genoemd doorstroomvennootschappen. Fiscale vehikels voor belastingontwijking en belastingontduiking. En de rol van Nederland daarin. Een brede commissie van fiscalisten is ingesteld. https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/documenten/kamerstukken/2021/02/12/kamerbrief-over-de-commissie-doorstroomvennootschappen

Paul Tang als Europarlementariër is een vurig pleitbezorger om Nederland uit de mist van belastingontwijking te loodsen. Dat is te prijzen. Zijn artikel lijkt erop te wijzen, dat het tussen de oren van (ex) bankiers in een openbare functie echter nog niet goed zit. Hij wijst daarbij op de demissionair minister van financiën Hoekstra. Hoekstra is genoemd in de zgn. Pandora Papers als investeerder in een belastingparadijs. Dat lijkt niet goed te rijmen met wat ‘zijn’ staatssecretaris van financiën Vijlbrief aan pogingen onderneemt om de dialoog over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van belastingplichtigen en adviseurs in relatie tot belastingontwijking op gang te brengen. Het tegengaan van belastingontwijking en belastingontduiking is een van de speerpunten van dit kabinet. Met als resultaat een essaybundel met als titel ‘Tax Governance, maatschappelijke verantwoordelijkheid en ethiek. Tijd voor een code? Met een aansluitende conferentie over het onderwerp. https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/12/18/essaybundel-tax-governance-code-gepubliceerd. Als spin-off zou je kunnen zeggen lijkt ook het bedrijfsleven (niet alleen beperkt tot fiscalisten) zich sterk te maken voor een fiscale gedragscode.
https://www.vno-ncw.nl/nieuws/bedrijfsleven-komt-met-gedragscode-voor-belastingafdracht

Vermeldenswaard is ook de onlangs aangenomen wet over de invoering van een aanvullende bronbelasting op dividenden naar laagbelastende jurisdicties en in misbruiksituaties.  https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vlmnjfyqlcyy

Voor wat het allemaal waard is, natuurlijk. Maar Paul Tang hoeft niet te twijfelen aan wat Hoekstra tussen de oren aan intenties heeft. Belastingontwijking – legitiem, maar onwenselijk, laat staan belastingontduiking aanpakken staan hoog op zijn agenda. 

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *