Christ Klep en Rein Berk (NRC 25/12/21) uiten hun kritiek op het nieuwe regeerakkoord op het punt van defensie. Meer geld voor hetzelfde is hun oordeel.  “Beter is het dat een nieuwe defensienota heldere militair-politieke keuzes maakt en zo richting geeft, in elk geval voor de komende vijf tot tien jaar.” Aldus het duo. Echte strategen aan het woord.

Maar volgens mij een onmogelijke opdracht op nationaal niveau in te vullen. Ingemetseld binnen de Navo als klein land en inzetbaar voor VN taken heeft Nederland zich vastgezet voor een takenpakket die alle kanten op kan. Slechts op dat hogere niveau kan Nederland meedenken met het maken van “heldere militair-politieke keuzes”. Overigens doet de verzuchting van Klep en Berk het kabinet iets tekort, omdat vorig jaar wel degelijk in haar defensievisie een stip op de horizon is gezet om de krijgsmacht in 2035 op te schalen naar een organisatie “die kleinschalig en specialistisch, maar ook in groter verband samen met anderen kan optreden”. Toegegeven, in die visie is ook gevraagd keuzen voor de toekomst te maken. https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/10/15/defensievisie-2035-een-nieuw-profiel-voor-defensie.

De strijdkrachten zijn ondertussen al jaren ingeroosterd met 1 schrijnend gegeven: zwaar achterstallig onderhoud. Laten we daar eerst de focus op richten. Het geld is nu als stromend water beschikbaar. Logisch om dat geld voor het achterstallig onderhoud te claimen en dus meer geld te vragen voor hetzelfde. Dat is de strategie noodzakelijk voor nu.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.