Citaat Oscar Wilde: “Spijtig genoeg kan ik op je uitnodiging niet ingaan. Ik heb die dag namelijk een totaal onbelangrijke afspraak”

Taxlive 25/11/22 VNVandaag 25/11/22
Bron: Hoge Raad 25-11-2022 21/03663 ECLI:NL:HR:2022:1739

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2022:1739

Samenvatting

X bv doet in 2017 BPM-aangiften voor zeven auto’s. Rechtbank Gelderland verlaagt de verschuldigde BPM voor één auto met € 15, omdat recht bestaat op toepassing van het gunstigere tussenliggende tarief van 2009. Hof Arnhem-Leeuwarden verlaagt de verschuldigde BPM voor een andere auto met € 5 vanwege een extra leeftijdskorting. De inspecteur heeft voldoende ondernomen om de gemachtigde te horen. Gemachtigde heeft daarvan klaarblijkelijk geen gebruik willen maken. X bv krijgt voor de procedure in eerste aanleg geen hogere proceskostenvergoeding, omdat de twee zaken met elkaar samenhangende zaken zijn. X bv gaat in cassatie.

De Hoge Raad oordeelt dat de inspecteur bij het plannen van het hoorgesprek de algemene beginselen van behoorlijk bestuur niet heeft overschreden. Gemachtigde heeft geen uitstelverzoek gedaan. De hoorplicht is dus niet geschonden. X bv stelt vergeefs dat zij expliciet en schriftelijk van het horen had moeten afzien. Het hof had de door de rechtbank vastgestelde vergoeding voor de proceskosten (€ 1024) opnieuw moeten berekenen en had in dat kader de waarde per punt moeten wijzigen naar de tarieven die golden ten tijde van de uitspraak van het hof. Het maakt niet uit dat door de samenhang het aantal punten voor proceshandelingen en de wegingsfactor hetzelfde bleven. Voor de proceskosten van het hoger beroep is voorts ten onrechte het lage forfait toegepast. Het beroep van X bv is deels gegrond. Voor het beroep en het hoger beroep krijgt X bv een totale vergoeding van € 3036 (tweemaal € 1518 op basis van € 759 per punt) en voor de cassatieprocedure krijgt X bv ook € 3036.

Opmerking

Geen uitstelverzoek? Dan staat tijdstip hoorzitting vast.

U bent boos, omdat de inspecteur, de heer J. Jansen, uw aangifte inkomstenbelasting 2020 heeft gecorrigeerd. In een gesprek en daarna per brief heeft de heer Jansen zijn correctie toegelicht, maar u bent het nog steeds niet met hem eens. Dus via mijnbelastingdienst dient u tijdig digitaal een gemotiveerd bezwaarschrift in. U ontvangt per post een ontvangstbevestiging en kort daarop een brief van de inspecteur, mevrouw mr I. Amakran, waarin zij toelicht, waarom zij het voornemen heeft om de correctie van haar collega toch te handhaven. Zij geeft u wel de gelegenheid om uw bezwaar toe te lichten in een hoorgesprek met haar. Om meteen spijkers met koppen te slaan heeft zij zelfs al een dag en tijdstip op kantoor van de Belastingdienst vastgelegd. Ook biedt zij aan uw dossier enkele dagen daarvoor ter inzage te leggen in het kantoor. Omdat u op dat tijdstip al een functioneringsgesprek had gepland met uw baas, vergeet u de afspraak met mevrouw Amakran. Na enige tijd krijgt u per brief de uitspraak van mevrouw Amakran. Ach ja, dan herinnert u zich de hoorzitting. Niet alleen boos, maar nu woest. U vindt, dat de inspecteur pas uitspraak mag doen, nadat u expliciet en schriftelijk kenbaar heeft gemaakt geen gebruik te maken van de geboden gelegenheid om te worden gehoord. U wilt de rechter hierover horen en u overweegt om in beroep te gaan.

Dat lijkt geen zin te hebben, omdat de Hoge Raad in een recente procedure over een BPM aanslag nog eens op een rijtje heeft gezet wat horen betekent en ook uw punt uitdrukkelijk heeft behandeld (punten 4.1.2 t/m 4.1.4). Niet van belang is, dat u niet expliciet en schriftelijk kenbaar heeft gemaakt geen gebruik te willen maken van de gelegenheid om te worden gehoord. De inspecteur is binnen de grenzen van behoorlijk bestuur gebleven. U had namelijk een redelijk verzoek om uitstel van het hoorgesprek moeten indienen. U heeft helemaal geen uitstel ingediend. Had u dat wel gedaan, dan had mevrouw Amakran het uitstel in de regel moeten inwilligen. Het is dan aan haar om te oordelen of een functioneringsgesprek met uw baas een redelijk verzoek om uitstel van het hoorgesprek is. De soep wordt natuurlijk niet zo heet gegeten.

Tenzij u de correctie zelf nog aan de rechter wilt voorleggen, kunt u beter eerst een kopje rustgevende groene thee drinken om tot bedaren te komen.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *