Cryptocurrency without value. Just the emperor’s new clothes, right?

Dat de cryptomarkt wankelt door ondoorzichtige transacties van een van de grootste platforms, FTX, voor het verhandelen van cryptovaluta lijkt een realiteit, die de cryptovaluta adepten niet voor mogelijk hebben gehouden (NRC 12/1/23 Miljoenenstrop cryptoplatform Bitvavo). Tijd voor toezichthouders om stevig op te treden. Wat nu gebeurt staat namelijk haaks op waar cryptotechnologie voor staat, namelijk transparantie. Het is een fenomeen, waarmee beleggers een haatliefde verhouding hebben. Het is ook een fenomeen, die de financiĂ«le toezichthouders (DNB, AFM) benaderen met het bekende ‘if you can’t beat them, join them’.

 https://www.dnb.nl/innovatie-in-betalen-en-bankieren/wat-u-moet-weten-over-crypto-s/.

Natuurlijk, ook beleggen in effecten kent risico’s. Veel mensen worden verleid om een ‘gokje’ te wagen. Maar voor effecten staan wel onderliggende waarden garant. De toezichthouders zien daarop toe. Het wordt tijd, dat toezichthouders harder optreden om de belegger te beschermen tegen beleggingen in cryptovaluta, die geen onderliggende waarde hebben in de reĂ«le wereld. Natuurlijk, de gokkers zijn bekend met het risico van piramidespelen (Ponzifraude). Een beetje vergelijkbaar met cryptovaluta. Maar ik denk, dat de aantrekkingskracht van de reclame van cryptohandelaren om met geringe bedragen te beleggen in deze ‘waardeloze’ valuta net zo groot is als gokken op internet. En net zo verslavend. Die verslaving is al geconstateerd en de Jellinek Kliniek ziet dat risico ook.

 https://www.metronieuws.nl/in-het-nieuws/2018/06/kliniek-signaleert-nieuwe-verslaving-cryptocurrency/ 

Verbieden helpt niet. Maar stevig afwijzen wellicht wel. Een cryptobelegging zonder waarde is namelijk gewoon de nieuwe kleren van de keizer. 

The fact that the crypto market is reeling due to opaque transactions from one of the largest cryptocurrency trading platforms, FTX, seems to be a reality that the crypto adepts have not thought possible (NRC 12/1/23 Miljoenenstrop crypto platform Bitvavo). Time for regulators to take firm action. What is happening now is at odds with what crypto technology stands for, namely transparency. It is a phenomenon with which investors have a love-hate relationship. It is also a phenomenon that the financial supervisors (DNB, AFM) approach with the well-known ‘if you can’t beat them, join them’.  https://www.dnb.nl/innovatie-in-betalen-en-bankieren/wat-u-moet-weten-over-crypto-s/. Of course, investing in securities also involves risks. Many people are tempted to take a ‘gamble’. However, underlying values ​​do guarantee securities. The supervisors monitor this. It is time for regulators to step up to protect investors from investments in cryptocurrencies that have no underlying value in the real world. Of course, the gamblers are aware of the risk of pyramid schemes (Ponzi fraud). A bit similar to cryptocurrency. But I think the appeal of crypto traders’ advertising to invest in this “worthless” currency for small amounts is as great as gambling on the internet. And just as addictive. This addiction has already been identified and the Jellinek Clinic also sees that risk. https://www.metronieuws.nl/in-het-nieuws/2018/06/kliniek-signaleert-nieuwe-verslaving-cryptocurrency/  Banning does not help. But you might reject it firmly. A crypto investment without value is simply the emperor’s new clothes.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *