Wordt het niet tijd om in het rijtje dreigingen van wereldformaat zoals de klimaatcrisis nu ook de kwetsbaarheden in de digitale infrastructuur op te nemen? Dat betekent topprioriteit geven aan cybersecurity.. Met het daarbij behorende geld, natuurlijk. Het regeerakkoord Rutte IV zet een stap in de goede richting. De nieuwste kwetsbaarheid is de logboektool Log4j. Een opensource applicatie verweven in zoveel software, dat het onmogelijk is op wereldschaal een overzicht te krijgen (NRC 15/12/21).

De digitale wereld is als een cocon om ons heen gespannen. Nog maar pas aan het prille begin van een internet of things (iot) en kunstmatige intelligentie (ki) maakt de wereld zich al op voor metaverse, een wereld van avatars. Een recent WRR rapport noemt ki een systeemtechnologie. Een technologie die bij misbruik de maatschappij kan ontwrichten. https://www.wrr.nl/adviesprojecten/artificiele-intelligentie/documenten/rapporten/2021/11/11/opgave-ai-de-nieuwe-systeemtechnologie

Maar waarom niet de gehele digitale infrastructuur als systeemtechnologie aanmerken? Dit betekent topprioriteit geven aan cybersecurity. De kwetsbaarheden zullen blijven. Het blijft namelijk mensenwerk. In een cyberwereld die alom aanwezig is. De georganiseerde misdaad zal niet aflaten lucratieve gaten te slaan in de beveiliging met grote kans op maatschappelijke ontwrichting. Volgens experts een walhalla voor met name ransomwarehackers. Dit soort hackers hebben een businessmodel die niets minder is dan die van de georganiseerde misdaad. https://m.youtube.com/watch?v=Vbevr8uYwbY&feature=youtu.be

De Cyber Security Raad (CSR) heeft eerder geadviseerd om in 4 jaar tijd zo’n 800 mln te besteden in de strijd tegen cybercrime.

https://www.computable.nl/artikel/nieuws/overheid/7163160/250449/833-miljoen-euro-extra-nodig-voor-cyberweerbaarheid.html

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/04/06/adviesorgaan-csr-wil-833-miljoen-euro-voor-verbetering-digitale-veiligheid-a4038638

Het recente regeerakkoord Rutte IV maakt veiligheid tot haar speerpunt. Een structurele 1 miljard, waaronder voor het versterken van de justitiële keten tot en met 2031 jaarlijks 200 mln en structureel 150 mln. Daar valt cybersecurity onder. Een stap in de goede richting onze digitale infrastructuur als systeemtechnologie aan te merken. Maar eerst zien, dan geloven.

https://www.kabinetsformatie2021.nl/documenten/publicaties/2021/12/15/coalitieakkoord-omzien-naar-elkaar-vooruitkijken-naar-de-toekomst

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.