“Yes, but you…”A climate discussion now

In NRC van 10/9 stelt Lisanne van Sadelhoff klimaathypocrisie aan de orde. Het verleidt lezers om voorbeelden aan te dragen en om te reageren op mensen, die blijven vliegen en die zich op hun beurt verdedigen door te wijzen op hun wel kinderloze niet klimaatvervuilende status. Die daarmee het kenmerkende karakter van de in vrijheid levende Nederlander met een spreekwoord samenvatten: de pot moet de ketel niet verwijten dat die zwart ziet en anders kan die de pot op. Op zo’n reactie wordt verbolgen gereageerd, omdat het hebben van kinderen kortgezegd de mensensoort noodzakelijk in stand houdt. Sterker, een hoogverheven natuurwet is. Een reactie die weer om een reactie vraagt. De mensensoort is de enige soort, die weet dat die zich voortplant en wel om sociale, economische en andere eigenbelangredenen. Maar de zgn. ecologische voetafdruk van een enkele mens is ook bekend. Aan het eind van dit jaar zullen mensen 1,75 keer de hoeveelheid grondstoffen hebben verbruikt die de aarde in heel 2022 levert.

In NRC of 10/9 Lisanne van Sadelhoff discusses climate hypocrisy. It tempts readers to provide examples and to respond to people who continue to fly and who in turn defend themselves by pointing out their childless status, which does not pollute the climate. Who thus summarize the characteristic character of the Dutchman living in freedom with a proverb: the pot should not blame the kettle for looking black, otherwise it can go to hell. Such a reaction is incensed, because having children, in short, necessarily preserves the human species. In fact, it is a lofty law of nature. A response that asks for a response. The human species is the only species that knows that it reproduces for social, economic and other self-interested reasons. But the so-called ecological footprint of a single person is also known. By the end of this year, humans will have consumed 1.75 times the amount of resources the Earth supplies in all of 2022.

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5323700/earth-overshoot-day-grondstoffen-voor-dit-jaar-uit-aarde-gehaald

De aan-en-uit switch ligt dus in handen van de mens. Zowel de ‘pot verwijt de ketel’ mens als de ‘natuurwet’ mens dragen niet bij tot een oplossing voor het leven op deze aardkloot. We zullen elkaar moeten overtuigen om het samen te moeten doen, totdat een echte natuurwet om de hoek komt kijken, the survival of the fittest.

The on-and-off switch is therefore in the hands of humans. Both the ‘pot calling the kettle’ man and the ‘natural law’ man do not contribute to a solution for life on this planet. We will have to convince each other to do it together, until a real law of nature comes into play, the survival of the fittest.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *