Citaat Johan Cruijff: “Er zijn in een wedstrijd drie minuten – en die natuurlijk onderverdeeld in momenten – waar het er op aankomt”

Taxlive 15/5/23 VNVandaag 12/5/23
Bron: Gerechtshof Den Haag 02-05-2023 (publicatie 10-05-2023) 200.308.991/01 ECLI:NL:GHDHA:2023:738

https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:GHDHA:2023:738

Samenvatting

Het Hof concludeert dat de werknemer op grond van zijn contract tien minuten voor aanvang van zijn dienst aanwezig moet zijn op de werkplek. Dat Teleperformance dit niet controleert en dat geen sanctie volgt als een agent zich één of enkele minuten te laat meldt, doet hieraan niet af.

Dat argument van de werkgever is wel bijzonder. Als dus binnen de werktijd niet gecontroleerd wordt én geen sanctie volgt kan de werktijd dus korter zijn dan in het contract staat. In feite zegt de werkgever, dat de betaling van de 10 minuten regel achterwege blijft, omdat er in feite een korting op het loon heeft plaatsgevonden.

Opmerking

Uw arbeidscontract zal een clausule bevatten over hoeveel uren per week u werkt voor uw werkgever. De aanvangstijd en de eindtijd per dag zullen in een bloktijd zijn vastgelegd, bijv. tussen 8.00 en 9.00 beginnen. En als u begint telt u daar de te werken uren bij op en daarmee bepaalt u de eindtijd. Maar wanneer u begint, dan start u uw computer op en loopt ondertussen naar de koffie automaat voor een cappuccino en wat prietpraat met uw collega. 10 minuten later bent u terug achter uw computer en begint u met wat mail door te nemen.

Die 10 minuten zijn werktijd, natuurlijk. Maar is dat zo? Is het contract niet zo, dat vanaf het moment dat u begint productief moet zijn? Immers, een brood bij de bakker van 1 euro is bij afrekening niet 90 cent. Is het dan niet zo, dat als uw werkdag om 8.30 begint u ervoor moet zorgen, dat u 10 minuten eerder opstart in eigen tijd? In bovenstaande procedure aangespannen door een callcenter werknemer heeft de civiele rechter in hoger beroep geoordeeld, dat die voorbereidingstijd van 10 minuten gewoon werktijd is en dus in geld moet worden vergoed. Deze callcenter werknemer dient zich op grond van een regel tien minuten voor aanvang van zijn dienst bij zijn supervisor te melden. Dat werkgever dit niet controleert en dat geen sanctie volgt als een werknemer zich één of enkele minuten te laat meldt, doet hieraan niet af. In die tien minuten moet de werknemer zich gereed maken voor zijn dienst. De werknemer is met andere woorden beperkt in zijn mogelijkheden zijn tijd aan eigen zaken te besteden. Dat hij in die tijd nog niet productief is voor de werkgever, omdat de werkgever pas door haar klant betaald wordt vanaf het moment dat de dienst begint, doet daaraan niet af. De werknemers zijn immers geen partij bij de afspraken van de werkgever met haar klanten.

Grappig zou zijn, als de Hoge Raad het feit, dat niet wordt gecontroleerd voldoende acht om de aanwezigheidsregel opzij te zetten. Dan mag u de eerste 10 opstartminuten voor een cappuccino zelf betalen. Dat geldt dan ook voor de 20 minuten rookpauzes en lunchpauzes van meer dan 30 minuten.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *