Iedereen is een ‘influencer’, dat wil zeggen een verhalenverteller, die aandacht vraagt voor zijn/haar verhaal. Om iets te verkopen of om te overtuigen. Een CEO, die een overtuigende presentatie geeft over de goede jaarcijfers; een marktkoopman met een mooi verhaal om horloges te verkopen; de raamprostituee die met sexy gebaren haar klanten binnenpraat; de politicus op de zeepkist in het park. Oftewel de ‘influencer’ is van alle tijden.

Everyone is an ‘influencer’, i.e. a storyteller, who draws attention to his/her story. To sell or to persuade. A CEO who gives a convincing presentation about the good annual figures; a market vendor with a nice story to sell watches; the window prostitute who talks into her clients with sexy gestures; the politician on the soapbox in the park. In other words, the ‘influencer’ is of all times.

We moeten de ‘influencer’ niet zien als een fenomeen. En zeker niet als een symptoom van een probleem zoals de Britse auteur Olivia Yallop meent (NRC 4/1/2022). Ja, er is wel een fenomeen opgekomen, die de ‘influencer’ snel een publiek geeft. Een fenomeen, die het beeld snel kan uitvergroten. Het internet. Waar de marskramer vroeger bij elke deur een smeuïg verhaal moest vertellen over hoe zijn shampoo zijn vet haar heeft schoon gekregen, kan het schattige meisje met beugel nu een verhaaltje vertellen over welke make-up haar puistjes bedekt. Met een webcam voor iedereen die wil kijken. Op sociale media. Met een teller. Maar altijd met een verhaal, die de aandacht trekt. Zoals voor de opkomst van het internet. Eigenlijk doet Olivia Yallop dat ook. En wel voor de verkoop van haar boek.

We should not see the ‘influencer’ as a phenomenon. And certainly not as a symptom of a problem, as British author Olivia Yallop believes (NRC 4/1/2022). Yes, a phenomenon has emerged that quickly gives the ‘influencer’ an audience. A phenomenon that can quickly enlarge the image. The Internet. Where the peddler used to tell a saucy story at every door about how his shampoo got his greasy hair clean, the cute girl with braces can now tell a story about what makeup covers her pimples. With a webcam for anyone who wants to watch. On social media. With a counter. But always with a story that attracts attention. Like before the rise of the internet. Actually, Olivia Yallop does too. And for the sale of her book.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *