Citaat Seneca: “Gij kunt het noodlot niet ontgaan, wel overwinnen”

https://kennisgroepen.belastingdienst.nl/publicaties/kg03220234-bedrijfsfusiefaciliteit-geeft-beschikking-met-voorwaarden-ook-zekerheid-over-de-ontgaanstoets/

Ho ho, zo gemakkelijk komt de kennisgroep hier niet vanaf. In de praktijk bestaat volgens de kennisgroep onduidelijkheid over de reikwijdte van een beschikking die – met voorwaarden uit het besluit – is afgegeven op grond van de bedrijfsfusiefaciliteit, kortweg, de winst op de overdracht van de onderneming door overdrager aan overnemer is vrijgesteld van Vpb bij de overdrager. De onduidelijkheid ziet op de gevolgen van deze beschikking op het antwoord op de vraag of de bedrijfsfusie in overwegende mate is gericht op het ontgaan of uitstellen van belastingheffing (ontgaansmotief). Zo ja, dan wordt de winst niet vrijgesteld.

Onduidelijk voor de inspecteur of voor de belanghebbende? De inspecteur is gedrild in de visie van de kennisgroep. Maar voor de belanghebbende lijkt hier iets van een opgewekt vertrouwen te spelen: een afgifte van een beschikking met voorwaarden, waarin ook het ontgaansmotief zou zijn beoordeeld. Hoewel de kennisgroep de regeling wettelijk zo fileert, dat de beschikking met voorwaarden niets te maken heeft met de ontgaanstoets, zit er wellicht iets in het besluit, dat daartoe aanleiding zou kunnen geven. Als een ten overvloede wijst de kennisgroep op de volgende passage: “De faciliteit van het eerste of tweede lid van artikel 14 Wet Vpb 1969 wordt niet verleend als de bedrijfsfusie in overwegende mate is gericht op het ontgaan of uitstellen van belastingheffing (artikel 14, vierde lid, Wet Vpb 1969)”. Hieruit zou je zomaar kunnen lezen, dat de beschikking met voorwaarden slechts na een toets van het ontgaansmotief wordt afgegeven. De stas zou een mogelijk gewekt vertrouwen bij de belanghebbende moeten wegnemen, niet de kennisgroep.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *