Voor de deur van de ondergang: het is 100 seconden voor middernacht!
Dit naar aanleiding van de oorlog in de OekraĂŻne

At doom’s doorstep: It is 100 seconds to midnight!
This as a result of the war in Ukraine

Het Bulletin of the Atomic Scientists voorziet het publiek, beleidsmakers en wetenschappers van de informatie die nodig is om door mensen veroorzaakte bedreigingen voor ons bestaan te verminderen. Inclusief de beroemde ‘Doomsday Clock’

The Bulletin of the Atomic Scientists equips the public, policymakers, and scientists with the information needed to reduce man-made threats to our existence. Including the famous ‘Doomsday Clock’

https://thebulletin.org/

De Doomsday Clock is een ontwerp dat het publiek waarschuwt over hoe dicht we bij de vernietiging van onze wereld zijn met gevaarlijke, door ons zelf gemaakte technologieën. Het is een metafoor, een herinnering aan de gevaren die we moeten aanpakken als we willen overleven op de planeet.

Toen de Doomsday Clock in 1947 werd gecreëerd, kwam het grootste gevaar voor de mensheid uit kernwapens, met name uit het vooruitzicht dat de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie op weg waren naar een nucleaire wapenwedloop. Het Bulletin hield voor het eerst in 2007 rekening met mogelijke catastrofale verstoringen door klimaatverandering in zijn hand-setting beraadslagingen.

The Doomsday Clock is a design that warns the public about how close we are to destroying our world with dangerous technologies of our own making. It is a metaphor, a reminder of the perils we must address if we are to survive on the planet.

When the Doomsday Clock was created in 1947, the greatest danger to humanity came from nuclear weapons, in particular from the prospect that the United States and the Soviet Union were headed for a nuclear arms race. The Bulletin considered possible catastrophic disruptions from climate change in its hand-setting deliberations for the first time in 2007.

https://thebulletin.org/doomsday-clock/

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *