Citaat Fons Jansen: “De kwestie is niet dat ik een gegeven paard in de bek zal kijken. Maar wie doet mij ooit een paard cadeau?”

Taxlive 16/12/22 VNVandaag 15/12/22
Bron: Rechtbank Noord-Holland, 20-10-2022, nr. HAA- 21/3385 ECLI:NL:RBNHO:2022:10165

https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RBNHO:2022:10165

Samenvatting

Gemachtigde houdt de aandelen in X bv. Naar aanleiding van een boekenonderzoek legt de inspecteur een VPB-navorderingsaanslag op aan X bv. Hij corrigeert de aangifte daarbij onder andere voor de kostprijs van de omzet, de kosten van alcoholische presentjes, diners, theatertickets en verhuiskosten.
Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de correcties van de inspecteur terecht zijn doorgevoerd. In verband met de contante betaling van een creditfactuur heeft de inspecteur de omzetcorrectie terecht slechts met € 4132 verminderd. De door X bv overgelegde facturen hebben geen betrekking op X bv. Voor de uitgaven voor alcoholische presentjes geldt dat de overgelegde stukken onvoldoende zijn om de zakelijkheid van de kosten te onderbouwen. De rechtbank volgt de door de inspecteur in aftrek toegestane kosten van € 1769 (25%). Voor de dinerkosten geldt hetzelfde. De zakelijkheid is onvoldoende onderbouwd. De inspecteur heeft de aftrek terecht beperkt tot € 5150 (36%). Voor de uitgaven voor het theater wordt het zakelijk motief in het geheel niet onderbouwd, zodat die kosten in het geheel niet aftrekbaar zijn. Van de geclaimde verhuiskosten van € 7750 heeft de inspecteur terecht slechts € 1279 (16,5%) in aftrek toegelaten, in verband met een gedane toezegging. De aanslag blijft in stand, maar de boete wordt, in verband met het overlijden van de gemachtigde/dga, vernietigd.

Opmerking

Rechtbank negeert Renpaardenarrest? 

U kent dat wel. Uw bedrijf in uw BV bestaat 5 jaar. Dat wilt u vieren. U nodigt wat zakenrelaties uit, maar ook familieleden. Flessen champagne worden ontkurkt, Die had u al lang geleden in voorraad staan. Diners worden georganiseerd. U gaat ook met een gezelschap naar het theater, Tina. De uitgaven voor al die festiviteiten trekt u af als kosten op de opbrengst van uw BV. Jaren later komt de belastinginspecteur op bezoek voor een controle en vindt dat u uw administratie niet op orde heeft en dat een deel van die kosten geen zakelijk motief heeft. Dat valt tegen. Overigens heeft de belastingdienst op grond van de wet een overzicht gegeven van kosten die aftrekbaar zijn. 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/werk-en-inkomen/content/aftrek-zakelijke-kosten

Belangrijk is, dat u voor aftrekposten de bewijslast heeft. U moet het zakelijk motief aannemelijk maken. Dat moet u op vraag van de inspecteur per bonnetje kunnen laten zien. Een algemene beschrijving is niet voldoende. De inspecteur is echter niet onredelijk en laat zich graag overtuigen, dat de kosten voortvloeien uit en direct verband houden met uw bedrijfsvoering. 

Zo deed zich een soortgelijke zaak voor bij de rechtbank over een navorderingsaanslag vennootschapsbelasting 2015 mét boete. De rechter volgt daarbij de inspecteur, dat de uitgaven voor flessen alcoholische drank voor 75% niet aftrekbaar zijn bij de BV. Deze flessen waren om klanten te fêteren en klanten bij een speciale gelegenheid een extra presentje te geven. De zakelijkheid van de flessen is niet per bon onderbouwd, maar volstaan is met een algemene beschrijving van de presentjes. De overgelegde kassabonnen van restaurants bevatten slechts summiere handgeschreven aantekeningen en bieden onvoldoende inzicht in het karakter van de diners. De diners zijn niet aftrekbaar. Het overleggen van een aantal theatertickets met daarop namen geschreven is onvoldoende; hiermee is het zakelijk motief van de uitgave niet onderbouwd is. De uitgaven voor theatertickets laat de rechter niet in aftrek toe. Er waren nog meer geschilpunten, waarin de inspecteur gelijk kreeg. 

De gemachtigde/dga van de BV is overleden. De rechter volgt de intrekking van de boete door de inspecteur. Dubieus, immers dit geldt alleen voor overleden belastingplichtigen/natuurlijke personen. De BV zelf is niet ‘overleden’. Tenzij er geen erfgenamen zijn, zou het in hoger beroep best eens anders kunnen aflopen. Zo vindt de inspecteur, dat uitgaven voor alcoholische presentjes naar hun aard privé-uitgaven zijn. Ook voor de gemengde kosten met een zakelijk én een privé karakter. De rechter gaat daarin mee. Dan hoeft de inspecteur zich niet druk te maken om het renpaardenarrest: door een vennootschap gedane uitgaven ontberen slechts dan een zakelijk karakter – en kunnen zij derhalve niet ten laste van de winst worden gebracht – indien en voor zover zij zijn gedaan ter bevrediging van de persoonlijke behoeften van de aandeelhouder(s). De inspecteur heeft de bewijslast. Een vervelende bewijslast. Een appélrechter kan met dit arrest in de hand zomaar anders denken dan de rechtbank. 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:HR:2002:AB2865

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *