Citaat Alexander Pope: “Een koppig man heeft geen meningen, doch zij hebben hem”

Taxlive 6/1/23 VNVandaag 5/1/23
Bron: Rechtbank Oost-Brabant 27-12-2022 (publicatie 03-01-2023) 21/361 ECLI:NL:RBOBR:2022:5684

https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RBOBR:2022:5684

Samenvatting

X komt in beroep tegen een WOZ-beschikking 2020 van de gemeente Cranendonck.

Rechtbank Oost-Brabant veroordeelt X in de proceskosten van de heffingsambtenaar wegens procederen tegen beter weten in. De rechtbank en Hof ’s-Hertogenbosch hebben zich in eerdere uitspraken uitgelaten over de geschilvraag die X in deze procedure aan de orde stelt, namelijk de gebondenheid van de heffingsambtenaar aan een oud compromis (zie onder meer Hof ’s-Hertogenbosch 1 juni 2018, V-N Vandaag 2018/1783, bevestigt door de Hoge Raad in HR 16 november 2018, V-N 2018/62.24.11)). X had redelijkerwijs moeten beseffen dat het bij herhaling aanvoeren van dezelfde stellingen onder ongewijzigde omstandigheden geen kans van slagen zou hebben. X is ook eerder door de rechtbank gewaarschuwd dat dit ertoe zou kunnen leiden dat hij in de proceskosten van de heffingsambtenaar wordt veroordeeld (Rb. Oost-Brabant 28 augustus 2020, V-N 2020/62.2.5). De proceskostenvergoeding bedraagt € 148 en behelst de kosten van het taxatierapport uit de beroepsfase en de reiskosten van de heffingsambtenaar naar de zitting.

Opmerking

Proceskosten vanwege tegen beter in procederen

148,02 euro. Zou u zich door dit bedrag (exclusief griffiekosten) laten weerhouden te procederen, als u weet dat u dit bedrag aan proceskosten moet betalen? Normaal ontvangt u in een fiscale procedure een forfaitaire vergoeding aan proceskosten, als u (gedeeltelijk) gelijk krijgt. En bij ongelijk, krijgt u geen vergoeding. Maar u hoeft in de regel nooit de kosten van de belastinginspecteur te betalen.

In onderstaande zaak voor de rechtbank krijgt een woningeigenaar geen gelijk voor zijn beroep tegen de vastgestelde WOZ waarde 2020 van 368.000. Hij vindt, dat de gemeente gebonden is aan het compromis over de jaren 2001/2004, waarin de WOZ waarde is vastgesteld op 90.756. In voorgaande procedures is hem door rechters duidelijk gemaakt, dat de gemeente voor de jaren ná 2004 niet gebonden is aan dat compromis. Hij krijgt zelfs een waarschuwing niet meer over dit compromis te procederen op straffe van een te betalen kostenvergoeding aan de gemeente. Wat nu dus ook het geval is.

De toegang tot de rechter moet laag blijven. Een groot goed. Daarom wordt terughoudend omgegaan met het opzadelen van de burger met proceskosten. Maar als je weet, dat je met steeds dezelfde argumenten niet zal winnen, dan is dat misbruik maken van het procesrecht. Ik heb echter het donkerbruin vermoeden, dat euro148,02 geen belemmering zal zijn voor deze koppige eigenaar om door te procederen.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *