citaat Nicolas de Condorcet: “Ook onder de meest liberale grondwet is een onwetend volk nog altijd een slaaf”

Taxlive 29/12/22 VNVandaag 28/12/22
Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant 08-12-2022 (publicatie 22-12-2022) 21/2538 ECLI:NL:RBZWB:2022:7308

https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RBZWB:2022:7308

Samenvatting

X doet in 2020 giften aan instellingen in Duitsland en Zwitserland, die geen ANBI-status hebben. In geschil is of de giftenaftrek terecht is geweigerd. Volgens X voldoen de instellingen materieel aan de Nederlandse ANBI-voorwaarden en hij beroept zich op het arrest Persche (HvJ EU 27 januari 2009, C-318/07, V-N 2009/8.13).

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de giftenaftrek geen onderscheid maakt tussen een gift aan een binnenlandse en een buitenlandse instelling. In beide gevallen kan de instelling volgens de Nederlandse wetgeving als een ANBI worden aangemerkt. Ook buitenlandse instellingen kunnen daartoe een verzoek indienen. De giftenaftrek is niet in strijd met het vrije verkeer van kapitaal. Het beroep van X is ongegrond.

Opmerking

Giftenaftrek is niet discriminatoir

Net een pakket verzonden. Een doos vol met spullen voor een goed doel organisatie in OekraĂŻne. Waarde: 2000 euro. Per mail: de spullen zijn in goede orde ontvangen. Bijgevoegd een verklaring van de Oekraiense overheid, dat de organisatie als goeddoelorganisatie is aangemerkt. Mooi, nu even bij de BelastingTelefoon vragen of deze uitgave als gift in aftrek kan worden gebracht. Teleurstelling, de organisatie in OekraĂŻne is niet als algemeen nut beogende instelling (anbi) in Nederland geregistreerd. Maar ik heb toch een verklaring van de Oekraiense overheid?

Een soortgelijke zaak is voorgelegd aan de rechtbank. Aftrek in de IB aangifte van giften aan Duitse en Zwitserse goeddoel instellingen. De rechtbank is het met de inspecteur eens, dat de aftrek is geweigerd, omdat de instellingen geen ANBI-status hebben en de instellingen de ANBI-status wel hadden kunnen aanvragen. Het beroep op discriminatie vanwege het arrest van de Europese rechter (Persche), waarin Duitsland alleen de aftrek van giften binnen de landsgrenzen toestaat, maar die van grensoverschrijdende giften binnen andere lidstaten onterecht weigert, is daarom tevergeefs. Hoewel een formulier ingevuld door de giftontvangende lidstaat volstaat voor een aftrek in Duitsland.

OekraĂŻne is nog geen lidstaat. Dus dan geldt het arrest van de Europese rechter sowieso niet. Maar ook dan als lidstaat is Nederland volgens het arrest bevoegd om te beoordelen of is voldaan aan de eigen voorwaarden, dus zoals het bestaan van een anbi.

Toch vraag ik mij af of als straks OekraĂŻne een lidstaat is, de verklaring van de Oekraiense overheid niet als een anbi vergunning moet worden gezien.

Een mooie vraag voor de appĂšlrechter.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *