A Global Mega Bond Fraud

Het verhaal van mevrouw Reggie de Jong over een mondiale megafraude met obligaties leest als een thriller (NRC 7/5/22). Maar wel één in de categorie fictie. Het is zoals mevrouw Reggie de Jong zegt: de obligatiemarkt rust op vertrouwen. David Milton Thomas III heeft het vertrouwen in het financiële systeem geschaad door te handelen met lege, waardeloze obligaties. Maar niet in het minst ook geschaad het vertrouwen van de goedopgeleide, in de financiële markten gepokt en gemazeld, maar goedgelovige Reggie de Jong. Bij haar zoektocht naar financiering van haar Broadwaymusical. Heer Olivier had het niet beter kunnen doen. Dat is wat hier aan de hand is.

Ms Reggie de Jong’s story about a global mega bond fraud reads like a thriller (NRC 7/5/22). But one in the fiction category. It’s like Mrs. Reggie de Jong says: the bond market rests on trust. David Milton Thomas III has damaged confidence in the financial system by trading empty, worthless bonds. But not in the least it also damaged the confidence of the well-educated, tried and tested in the financial markets, but gullible Reggie de Jong. In her search for funding for her Broadway musical. Lord Olivier could not have done better. That’s what’s going on here.

Haar suggestie van een mondiale megafraude met waardeloze obligaties door multinationals doet denken aan de handel in Amerikaanse rommelhypotheken. Met als gevolg een mondiale kredietcrisis in 2008. Zelfoverschatting en goedgelovigheid heeft het financiële systeem toen een knauw gegeven. Maar geen fraude. Deutsche bank heeft die zelfoverschatting niet kunnen afschudden en kon ook geen weerstand bieden aan de charmes van de heer Thomas III. Mevrouw Reggie de Jong heeft te weinig om een megacomplot van fraudeurs bloot te leggen. Het is wel een mooi verhaal voor een Broadwaymusical.

Her suggestion of a global mega-fraud involving worthless bonds by multinationals is reminiscent of the trade in American junk mortgages. This resulted in a global credit crisis in 2008. Self-overestimation and gullibility gave the financial system a blow. But no fraud. Deutsche Bank has not been able to shake off this self-confidence, nor has it been able to resist the charms of Mr Thomas III. Mrs. Reggie de Jong has too little to uncover a mega conspiracy of fraudsters. It’s a nice story for a Broadway musical.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *