Citaat Deng Ming-Dao: “Een woelige zee wordt eens kalm. Een bosbrand is eens uitgewoed. Op elke ramp volgt stilte en herstel”

Taxlive 7/2/23 VNVandaag 6/2/23
Voortgangsrapportage Hersteloperatie toeslagen 2022 vierde kwartaal | Rapport | Rijksoverheid.nl

Met de inzet van een aantal gerichte maatregelen wil staatssecretaris De Vries van Toeslagen en Douane een versnelling realiseren in de hersteloperatie.

De afhandeling van verzoeken om aanvullende compensatie moet ook sneller worden afgehandeld. Voor deze verzoeken wordt gewerkt aan alternatieven, zoals de vaststellingsovereenkomst en mediation. Het doel is dat de komende 2,5 jaar 2.500 bezwaren op deze manier kunnen worden behandeld. Ouders kunnen zich tot eind 2023 aanmelden als mogelijk gedupeerde. Maatregelen om nieuwe instroom te beperken worden niet ingevoerd. Mocht gaandeweg blijken dat extra maatregelen noodzakelijk zijn om de beoogde versnelling te realiseren, dan kunnen onorthodoxe maatregelen opnieuw overwogen worden.

Opmerking

Je kan er alles van vinden en een gezond wantrouwen lijkt op basis van het korte verleden terecht, maar staatssecretaris de Vries (dit keer nu eens niet Van Rij) probeert de gedupeerde toeslagouder wel moed in te spreken. In haar onderstaande slotwoord richting de Tweede Kamer speelt zij ook in op de actualiteit. Natuurlijk, eerst zien dan geloven. Maar wellicht is de finishlijn heel in de verte toch in aantocht.

“In de uitvoeringsorganisatie zijn signalen geuit over hoge werkdruk, regeldruk en een relatief groot verloop van medewerkers. Deze signalen en ook de media aandacht hierover laten de organisatie niet onberoerd. De opgave vraagt veel van medewerkers. Het is cruciaal dat er in de organisatie kan worden samengewerkt aan de hersteloperatie op basis van vertrouwen en in een veilige omgeving. De ambtelijke leiding is hierover met de medewerkers in gesprek. Ook de in deze brief genoemde maatregelen zullen hier aan bijdragen. “

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *