Een schaamteloos voorbeeld van een onbetrouwbare overheid en een verspilling van overheidsgeld.

Taxlive 21/12/21
Bron: Rechtbank Rotterdam 15-12-2021 ROT 21/1804 ECLI:NL:RBROT:2021:12353 https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2021:12353

Belanghebbende komt in bezwaar tegen een WOZ-beschikking, welke niet-ontvankelijk wordt verklaard door de heffingsambtenaar. Belanghebbendes beroep hiertegen wordt op 20 januari 2020 gegrond verklaard en de zaak wordt terugverwezen. De heffingsambtenaar moet opnieuw beslissen op bezwaar. De rechtbank stelde geen nieuwe termijn waarbinnen een nieuw besluit op bezwaar moest worden genomen. Belanghebbende verzoekt de heffingsambtenaar op 15 februari 2021 te beslissen op zijn bezwaar. Een beslissing blijft uit waarna belanghebbende op 29 maart 2021 een beroep wegens niet-tijdig beslissen instelt.

Rechtbank Rotterdam verbindt een dwangsom aan haar uitspraak opdat de heffingsambtenaar alsnog binnen twee weken een uitspraak op bezwaar bekendmaakt. De heffingsambtenaar moest zo spoedig mogelijk tot actie overgaan, in ieder geval binnen de door de wet gestelde termijnen (vgl. de ABRvS in AB 2002, 397). Art. 236 lid 2 Gemw schrijft voor dat de uitspraak op bezwaar binnen het kalenderjaar waarin het bezwaarschrift is ontvangen moet worden gedaan, een en ander tenzij het schrift in de laatste zes weken van het kalenderjaar is ontvangen. Opdat de heffingsambtenaar nu alsnog spoedig overgaat tot het nemen van een beslissing verbeurt zij een dwangsom op de voet van art. 8:55d lid 1 Awb als hij niet binnen twee weken een uitspraak op bezwaar bekendmaakt.

Opmerking.

Dit gedrag van de heffingsambtenaar in dienst van de gemeente Rotterdam schaadt het blazoen van de belastingdienst in het algemeen. Maar meer nog is het de (interne organisatie van de) gemeente zelf aan te rekenen, dat niemand daar heeft opgelet, dat vanaf de opdracht van de rechtbank tot aan het beroep wegens niet tijdig beslissen er dik 14 maanden verlopen zijn om aan de opdracht van de rechtbank gehoor te geven, namelijk uitspraak doen op bezwaar. Sterker: tot aan de dag van de uitspraak op 15/12/21 – 9 maanden – heeft de gemeente kennelijk nog steeds geen uitspraak gedaan op bezwaar. Daarvoor krijgt belanghebbende een dwangsomvergoeding. Maar kennelijk vertrouwt de rechter de gemeente niet en legt ook een dwangsom op van 100 euro per dag met een max van 15.000, als niet binnen 2 weken na 15/12/21 uitspraak wordt gedaan. Maar wat gebeurt er, als de de gemeente na 150 dagen nog niet reageert? Wat een schaamteloos voorbeeld van een onbetrouwbare overheid en een verspilling van overheidsgeld!

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *