Citaat Marinus van den Berg: “Het heeft geen enkele zin zich naar binnen te verfijnen, als men naar buiten versteent”

Taxlive 27/4/23

https://www.taxlive.nl/nl/documenten/nieuws/verfijningen-in-overbruggingswet-box-3-op-komst/

Omdat de categorie ‘overige bezittingen’ in box 3 uit veel verschillende bezittingen bestaat waar de rendementen van uiteen kunnen lopen, heeft het ministerie van FinanciĂ«n onderzocht of met name deze categorie verder verfijnd kan worden in de huidige Overbruggingswet (nieuwe wet Box3 vanaf 2027). Staatssecretaris Van Rij schrijft aan de Tweede Kamer dat definitieve keuzes over de verfijning later dit jaar worden gemaakt.
Van Rij wil voor enkele bezittingen het forfaitaire rendement dichter laten aansluiten bij het werkelijk behaalde rendement. Daartoe heeft hij 4 opties. Van Rij wil twee opties in ieder geval omzetten in wetgeving. 
De eerste optie is de aandelen in het vermogen van een reservefonds van een Vereniging van Eigenaren (vve) en het geld op een derdenrekening van een notaris in de categorie banktegoeden te plaatsen.
De tweede optie is het niet meer in de belastingheffing betrekken (defiscaliseren) van onderlinge vorderingen en schulden in box 3 die in een gezamenlijke aangifte worden verwerkt, waaronder verrekenbedingen tussen echtgenoten op basis van huwelijkse voorwaarden.
De eerste optie wordt overigens ondersteund door Hof Arnhem. 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:GHARL:2023:139

Er wordt ook onderzocht hoe onroerend goed het beste belast kan worden bij een stelsel op basis van werkelijk rendement. Voor het belasten van onroerend goed wordt onderzoek gedaan naar een combinatie van een aantal varianten (belasten van de werkelijke inkomsten zoals huur, pacht en erfpachtinkomsten (canon); het belasten van de waardeontwikkeling van onroerend goed, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen woningen en niet-woningen; belasten eigen gebruik onroerend goed box 3; belasten van onroerend goed, waaronder grond, als resultaat uit overige werkzaamheden (ROW) in box 1).
Van Rij begeeft zich wel op glas ijs nu hij vasthoudt aan meerjarige gemiddelden om de belastbare rendementen op effecten en vastgoed te bepalen. Maar kennelijk ziet hij die ruimte wel in het Kerstarrest van 24 december 2021, waarbij een benadering van het werkelijk rendement voldoende zou zijn.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *