Citaat Voltaire: “De geschiedenis is niets meer dan fictie waarover we het eens zijn.”

https://kennisgroepen.belastingdienst.nl/publicaties/kg00320248-overgangsrecht-wet-fiscaal-kwalificatiebeleid-rechtsvormen-met-betrekking-tot-de-open-cv-achtige-gevestigd-in-het-buitenland-en-zonder-nederlands-inkomen

Het is een dik jaar geleden in maart 2023, dat de kennisgroepen hun standpunten publiek maakten. Na hun voorraad te hebben gepubliceerd werken de kennisgroepen nu in de actualiteit. https://kennisgroepen.belastingdienst.nl/

Zo ook onderstaand standpunt over de Wet fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen (WFKR). Deze treedt in werking per 1/1/2024 met een overgangsperiode tot 1/1/2025. Maar nu al geeft de kennisgroep een standpunt voor een situatie, die mogelijk op grond van het Overgangsrecht in het nadeel van belastingplichtige kan worden uitgelegd. De open CV in art 2, lid 3 letter c AWR verdwijnt per 1/1/2025 en bestaat daarna alleen nog als een transparant samenwerkingsverband. Een commanditaire vennoot in een open CV wordt op het tijdstip onmiddellijk voorafgaand aan 1 januari 2025 geacht zijn aandeel te hebben vervreemd tegen de waarde in het economische verkeer. Dat betekent een belast voordeel uit aanmerkelijk belang (ab) in 2024. Dat geldt voor alle ab’s in CV achtigen, binnen en buiten NL gevestigd. Die afrekening kan onder voorwaarden voorkomen worden door gebruik te maken van een aandelenfusie, waarbij de fiscale Vpb claim op de CV wordt behouden. In de Overgangswet lijkt bij letterlijke lezing de aandelenfusie slechts van toepassing te zijn voor CV’s die onderworpen zijn aan de Nldse Vpb. Dat is volgens de kennisgroep niet de bedoeling van de wetgever. Ook de commanditaire vennoot met een ab in een niet aan Vpb onderworpen in het buitenland gevestigde CV achtige kan gebruik van de aandelenfusie en de afrekening voorkomen. So far so good.

Maar dan wijst de kennisgroep op een toelichting in de parlementaire historie en stelt: “Deze toelichting bevestigt dat participanten in buitenlandse open cv-achtigen die in Nederland belastbare winst genieten onder het overgangsrecht vallen en sluit niet uit dat het overgangsrecht ook van toepassing is op participanten in buitenlandse open cv-achtigen die geen in Nederland belastbare winst genieten.” Het verzwakt naar mijn mening het standpunt van de kennisgroep. Omdat juist gewezen wordt op de eis van het genieten van belastbare winst, zou de niet onderworpen buitenlandse CV juist niet onder het Overgangsrecht vallen.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *