https://www.nrc.nl/nieuws/2021/09/30/bedreiging-rutte-waarom-zonder-bewaking-lopen-in-het-landsbelang-is-a4060157

Nederland is naïef om zijn premier zonder body-guards over straat te laten lopen. Vanuit landsbelang onverstandig. Althans, dat vinden de crime-fighters al enige jaren. Zij zien hun gelijk nu de premier wellicht in het vizier is van de georganiseerde misdaad (NRC 28/9/21). Toch valt er veel voor te zeggen om die bewaking, juist bezien vanuit het landsbelang weg te laten.

Toen de redactie van het satirische tijdschrift Charlie Hebdo in Frankrijk bij een aanslag in 2015 bijna volledig werd weggevaagd, heeft de natie bij monde van haar leider gezegd, dat de daders Frankrijk niet klein zullen krijgen. Dat het leven gewoon door moet en zal gaan. Anders hebben de daders gewonnen namelijk, dat angst regeert en de samenleving splijt. De mensen gingen de straat op, de leus was “je suis Charlie”. Grote woorden die elke keer weer klinken na een aanslag. Mark Rutte zal als liberaal in hart en nieren dit als geen ander onderschrijven. Door bewaking wordt hem zijn liberale ideologie ontnomen.

Een dreiging richting de premier is niet eens zo verrassend. 17 mln inwoners op zo’n heel klein stukje aarde begrijpen, dat zij moeten inschikken en niet altijd hun zin kunnen krijgen. Maar de keerzijde is, dat het ook moeilijk is tussen de kakafonie van stemmen voldoende gehoord te worden. Frustratie kan zich ophopen en als een vulkaan ontploffen richting bijv. een premier. Maar juist door zichtbaar en benaderbaar te zijn kunnen frustraties eerder worden opgemerkt. Met kans op een vreedzame de-escalatie. Bewaking zal juist averechts kunnen werken.

Terreur of georganiseerde misdaad: de dreiging blijft hetzelfde. Misdaad. Het is moedig van de premier om vanuit het liberale gedachtengoed bewaking te weigeren. Natuurlijk zijn er voorbeelden geweest van moorden, die wellicht met bewaking hadden kunnen worden voorkomen. Maar laten zien, dat je niet bang bent, staat voor een groter goed. Namelijk voor een maatschappij die vreedzaam wil samenleven. Dat is ook landsbelang. En verdient navolging. Mark Rutte is Charlie.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.