Het is in deze tijd essentieel om hackers geen toegang te geven tot onze kwetsbare digitale infrastructuur. Immers, het maatschappelijk leven heeft zich geheel ingemetseld in deze structuur. De pandemie zou nog ondraaglijker zijn zonder internet. De opbrengst voor de horeca bijv. zou tot nihil zijn gereduceerd. Maar ook is het ondenkbaar, dat supermarkten zonder online bestellingen kunnen bestaan. Thuiswerken of thuisonderwijs zou een ‘no-goarea’ zijn. Maar dat is nog ‘peanuts’ vergeleken met het lamleggen door buitenlandse mogendheden van de kerncentrale in Borssele of erger. Een cyberaanval is niet te voorkomen zegt demissionair minister Henk Kamp bij zijn afscheid (NRC 4/1/2022). Er lijkt een stille cyberoorlog te woeden.

It is essential in this day and age not to give hackers access to our vulnerable digital infrastructure. After all, social life is completely embedded in this structure. The pandemic would be even more excruciating without the Internet. The revenue for the catering industry, for example, would have been reduced to nil. But it is also inconceivable that supermarkets can exist without online orders. Working from home or home schooling would be a no-goarea. But that is still ‘peanuts’ compared to the paralysis by foreign powers of the nuclear power plant in Borssele or worse. A cyber attack cannot be prevented, says outgoing minister Henk Kamp at his farewell (NRC 4/1/2022). There seems to be a silent cyber war raging.

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/10/14/minister-van-defensie-cyberoorlog-met-rusland-a2510671

Op de gevel van het gebouw van het Ministerie van Defensie staat: “Defensie beschermt wat ons dierbaar is.” Geef Defensie dan ook de ruimte om dat doen.

The facade of the Ministry of Defense building reads: “Defense protects what we hold dear.” Give Defense the space to do that.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *